Skupština grada Banjaluka prekršila je Ustav Republike Srpske i Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, a u cilju legalizacije rušenja spomenika kulture. Na mjestu nekadašnjeg spomenika kulture zgrade Radija Banjaluka grade se hotel i restoran, te prateći ugostiteljski sadržaji. Zaštićeni objekti su zbog potreba i želja investitora nezakonito srušeni.

Ustavni sud RS je utvrdio da regulacioni plan koji je početkom prošle godine usvojila Skupština grada, a odnosi se na prostor gdje se nalazila stara zgrada Radija, nije u skladu sa zakonom. Naime, pomenutim regulacionim planom predviđeno je rušenje objekta koji je dio ambijentalne celine u Ulici Mladena Stojanovića i Kralja Petra Prvog Karađorđevića i ima status nacionalnog spomenika, a na njegovom mjestu ucrtan je hotel.

Međutim prije nego što je i izmjenjen regulacioni plan, objekat Radija Republike Srpske i pomoćni objekti  su srušeni još 2014. godine, te je već tada počela izgradnja novih objekata. Kako je tada utvrdila Republička urbanističko-građevinska inspekcija, Investitor nije imao potrebne dozvole i odobrenja, te su radovi obustavljeni. Zabranjena je dalja izgradnja novih objekata i izrečena je  kazna Investitoru u visini od 8.800,00 KM.

Da bi se legalizovalo ovo nezakonito djelo rušenja,  vlasnik zemljišta “Intgral-inženjering”d.o.o. Banja Luka podnio je inicijativu za izmjenu regulacionog plana, koju je Skupština grada prihvatila. Uprava grada Banjaluka sklopila je Ugovor sa Institutom za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banjaluka kao Nosiocem izrade Plana. U provedenoj proceduri nigdje nije navedeno da su objekti već srušeni, već se navode potrebe vlasnika i korisnika ovog zemlјišta za drugačijom organizacijom prostora, koja podrazumijeva rekonstrukciju ali i mogućnost izgradnje zamjenskih objekata uz manje korekcije, a u svrhu kako je navedeno kvalitetnijeg estetskog oblikovanja.

S obzirom da se Zavod za zaštitu kulturno- istoriskog i prirodnog naslijeđa izjasnio da objekti nisu pojedinačno evidentirani kao kulturna dobra, te prihvatio  prijedlog plana,  njihovo mišljenje je služilo kao osnov za legalizaciju već srušenog zaštićenog objekta. Odlukom Skupštine Grada o usvajanju Regulacionog plana, izvršena je retroaktivna legalizacija rušenja nacionalnih spomenika kroz procedure donešenja Regulacionog plana.

Da je ova očigledno nezakonita radnja, sprovedena od strane Odjeljenja za prostorno uređenje, a usvojena od Skupštine Grada, potvrdio je  Ustavni sud RS, koji je donio Odluku da  Skupština grada Banja Luka nije mogla usvojiti rušenje objekta u prvoj zoni zaštite koji predstavlja dio Ambijentalne cjeline uvrštene u nacionalne spomenike BiH i uživa najviši stepen zaštite u zakonima Republike Srpske.

Prosto rečeno, Uprava grada Banjaluka, odbornici, struka i vlast nisu imali volje i snage da se usprotive željama investitora, nego su svi zajedno učestvovali u protivzakonitoj proceduri usvajanja plana. Zabrinjavajuća je činjenica da pored Odjeljenja za prostorno uređenje, koje servira i rukovodi svim planskim dokumentima, odbornici i članovi stručne  komisije nisu stručna lica za oblast urbanizma i ne poznaju Zakone i propise koji se odnose na donošenja planskih dokumenata, a isti ih usvajaju.

 

Odluka Ustavnog suda je došla nakon usvojenog regulacionog plana i izdatih građevinskih dozvola. Međutim i da je došla u toku sproveđenja procedure izmjene Regulacionog plana, odluka ne bi imala efekta. Objekti su srušeni prije pokretanja procedure. Ustavni sud je ovim aktom donio odluku da procedura usvjanja Regulacionog plana nije u skladu sa Zakonom, odnosno da grad Banja Luka i Skupština grada nisu postupali u skladu sa Zakonom.

Iako je ovo za gradonačelnika “neobična situacija” , kršenje Zakona i Ustava Republike Srpske je prije svega protivzakonito djelo koje treba tako da se i tretira. Ko će preuzeti odgovornost za “neobičnu situaciju”? Odjeljenje, odbornici, gradonačelnik, investitor ??? .

Ranije objavljeni tekstovi:

Upitna regularnost izgradnje novog hotela!

Progledali nadzorni organi! Postavljena tabla ispred građevine u centru Banjaluke!

Ekskluzivno! Saznajte detalje, šta se gradi na mjestu nekadašnjeg Radija Banjaluka?

Zavirite! Samo to je građanima Banjaluke i dozvoljeno!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: