Važno obavještenje za ribolovce !

SRD obavještava članove i širu javnost da lovostaj na riblju vrstu mladicu na ribarskom području grada Banja Luka, odnosno ribolovnoj vodi rijeke Vrbas,  traje do 31.08.2019. godine. Ribari poručuju da će biti pooštrene kontrole i upozoravaju sve da će svaki vid ribolova (krivolova) biti strogo sakncionisan i procesuiran u skladu sa navedenim Rješenjem o ostalim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Dana 29.05.2019. godine, Rješenjem nadležnog Ministarstva broj: 12.03.2-330-1489/19 a u skladu sa članom 69. Zakona o ribarstvu, uvažen je navedeni Zahtjev za promjenu perioda lovostaja koji stupa na snagu danom donošenja.

U sklopu projekta Mladica, a na osnovu sporazuma o tehničkoj saradnji koji između , SRD BANjA LUKA i Udruženja za uzgoj i zaštitu salmonidnih i autohtonih vrsta riba u rijeci Vrbas „Mladica“ februara tekuće godine pokrenuta je inicijativa za zakonsku zaštitu riblje vrste mladice. Nakon što je izvršena detaljna i kompletna analiza svih ribolovnih propisa vezanih za regulisanje načina ribolova na riblju vrstu mladicu u zemlji, regionu i širem okruženju, pored ostalih aktivnosti koje se provode u sklopu ovog projekta, SRD BANjA LUKA je dana 27.05.2019. godine, nadležnom Ministarstvu uputilo Zahtjev za promjenu perioda lovostaja na ribu mladicu sa dosadašneg perioda od 01.02.-31.05. na period do 31.08. 2019. godine, u skladu sa Članom 69. Zakona o ribarstvu RS (Sl. Glasnik RS 72/12, od 01.08.2012. godine).
Gore navedeni period lovostaja SRD Banja Luka predvidjelo je i svojim Programom korišćenja ribarskog područja Banja Luka za 2019. godinu, te se službenim zahtjevom prema nadležnom Ministarstvu željela osigurati dodatna zaštita ove riblje vrste. Pomjeranjem lovostaja ribolovna sezona na ovu riblju vrstu trajaće od 31.08.2019. godine do 01.02.2020. godine.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: