KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA

Igor Radojičić  je rođen 1966. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je magistar elektrotehnike. Osnovnu i srednju školu završio je u Banjoj Luci kao najbolji učenik generacije, a Elektrotehnički fakultet 1991. godine takođe u Banjoj Luci, kao najbolji student generacije.
Postdiplomske studije slušao je i polagao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a magistarsku tezu odbranio 2001. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. U zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Banja Luka izabran je prvi put 1991. godine, a u zvanje višeg asistenta 2002. …

NOSILAC LISTE

Milan Petković – 

KANDIDATI US-a ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA BANJALUKA

Broj 2

Mirela Kajkut Zeljković

Broj 3

Neven Stanić

Broj 4

Vladimir Mirošljević

Broj 5

Draženka Janjanin

Broj 6

Dejan Sejmanović

Broj 7

Branko Vještica

Broj 8

Dragan Vukliš

Broj 9

Branka Topić Pavković

Broj 10

Milenko Rosić

Broj 11

Snježana Martić

Broj 12

Mario Milanović

Broj 13

Dušica Lipovac 

Broj 14

Igor Šukalo 

Broj 15

Goran Filipović

Broj 16

Vanja Čanković

Broj 17

Mile Aljetić

Broj 18

Sanja Đumić

Broj 19

Miloš Rokvić

Broj 20

Dragan Dakić

Broj 21

Enea Hotić

Broj 22

Siniša Janković

Broj 23

Biljana Svjetlanović Blagojević

Broj 24

Željko Amidžić

Broj 25

Nebojša Plavšić

Broj 26

Jelena Mijatović

Broj 27

Marko Mikeš

Broj 28

Sanja Jović

Broj 29

Živko Kuzmanović

Broj 30

Vladimir Kovačević

Broj 31

Ivana Stojičić Borić

Broj 32

Dejan Štrbac

Broj 33

Aleksandra Bogojević

Broj 34

Boško Banjac

Broj 35

Slađana Vrbica