Stanivukovićeva kazna ogolila “istraživački” rad komunalnih policajaca

Narodni poslanik Draško Stanivuković (PDP) dobio je kaznu od 100 KM zašto što je uništio šahovsku ploču u Banjaluci, a kako kaže, vjerovatno će dobiti još 100 KM zato što ju je poslije popravio.

– Komunalna policija vodi istragu na šahovskom polju, čak ću vjerovatno dobiti prijavu i što sam popravio ono što se razlilo jer kažu da to nije dozvoljeno. Drago mi je što institucije rade svoj posao, makar to bilo samo kad sam ja u pitanju – rekao je Stanivuković.

Stanivuković dodaje da danas ima još jedno saslušanje i to zbog pet prekršaja, odnosno, zbog nenajavljenih protesta od prošle godine.

– Imam dva prekršaja zbog slučaja Tehnička škola, iako su naši protesti pomogli jer je škola obnovljena. Imam i dva u slučaju nezaposlane majke, i jedan zbog protesta vezanih za Toplanu – objasnio je on.

Ono što je zanimljivo da je u slučaju ” uništavanja šahovskih polja” komunalna policija ekspresno i prema svojim ovlaštenjima djelovala. Istina Draško Stanivuković je uradio i njihov posao, sam je sebe snimao kako “uništava šahovska polja”.

Portal BLMojGrad poziva sve građane koji bacaju krupni otpad u kontejnere i oko njega ili rade bilo koje druge prekršaje koji su u nadležnosti komunalne policije, a nije pogrešno parkiranje vozila, da se obavezno sami snime i pošalju komunalnoj policiji, jer kako sada stvari stoje to je jedini način da se komunalni policajci odmaknu od parkinga i kafana i počnu da obavljaju i ostale dužnosti koje su im u opisu radnih obaveza.

Pogledajte koje su nadležnosti komunalne policije
Zakonom o komunalnoj policiji

III – NADLEŽNOST POLICIJE

Član 9

(1) Policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje:

a) pružanje komunalnih usluga;

b) održavanje i korišćenje:

1) javnih saobraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice),

2) javnih površina i drvoreda,

3) objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže i javnih izliva i fontana,

4) javne kanalizacione mreže,

5) objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda iz naselja,

6) objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka,

7) objekata za proizvodnju i distribuciju toplote,

8) objekata za distribuciju gasa,

9) željezničkih i autobuskih stanica i stajališta,

10) javnih kupatila i kupališta,

11) česmi i bunara,

12) javnih skloništa,

13) javnih toaleta,

14) septičkih i osočnih jama,

15) dječjih igrališta,

16) tržnica,

17) stočnih i drugih pijaca,

18) javnih prostora za parkiranje vozila,

19) objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili);

v) vršenje dimnjačarske djelatnosti;

g) vršenje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukom jedinice lokalne samouprave;

d) održavanje kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen-obilježja;

đ) postavljanje poslovnog imena, natpisa i reklama;

e) održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenost jedinice lokalne samouprave;

ž) održavanje i čistoća korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području jedinice lokalne samouprave;

z) održavanje vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i slično);

i) odvoz otpada iz domaćinstava i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala;

j) postavljanje posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke;

k) obilježavanje ulica, trgova, stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata;

l) zauzimanje javnih površina za prodaju robe i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe;

lj) uslovi i način održavanja javnih manifestacija, te korišćenje audio i video-pomagala i izvođenje muzike uživo u objektima i van njih;

m) način isticanja zastava (zastava Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave);

n) održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima;

nj) opremanje javnih površina;

o) održavanje sportskih objekata, kampova i izletišta;

p) uklanjanje starih i drugih predmeta sa javnih površina ako su ostavljeni suprotno odredbama propisa jedinice lokalne samouprave;

r) održavanje zgrada i pridržavanje kućnog reda u zgradama;

s) obilježavanje mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i slično) i

t) održavanje grobalja i obavljanje pogrebne djelatnosti.

(2) Policija, osim nadzora iz stava 1. ovog člana vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom i drugog propisa ako je tim propisom određena nadležnost Policije.

(3) Skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku kojom propisuje komunalni red i mjere za njeno sprovođenje.

Zakon o komunalnoj policiji RS

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: