Prava nezaposlenih

U skupštinsku proceduru je po hitnom postupku upućen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Predložene su izmjene člana 39. Zakona koji se odnosi na period u kojem nezaposlenom licu pripadaju prava na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i visina ovih prava. Dosadašnja odredba je period važenja ovih prava određivala u zavisnosti od dužine radnog staža. Novi prijedlog je da se period računa u zavisnosti od provedenog vremena u osiguranju od nezaposlenosti.

Advokat iz Banjaluke Vladimir Dragičević pojašnjava šta predložena izmjena zapravo znači.
Predložena izmjena Zakona će negativno uticati na prava radnika i to onih koji su bez svoje krivice ostali bez posla. Predložena izmjena naročito negativno utiče na prava najugroženijih radnika – radnika kojima poslodavac nije uredno uplaćivao doprinose. Dakle, period u kojem radnici koji su bez svoje krivice ostali bez posla imaju pravo na naknadu se predloženom izmjenom samo može smanjiti, odnosno u mnogim slučajevima će se smanjiti. Ovo iz razloga jer termin „vrijeme provedeno u osiguranju od nezaposlenosti“ može biti samo kraći od termina „od dužine radnog staža“, a nikako duži. Kraći je onda kada radniku koji je uredno radio poslodavac nije uplatio doprinose, pa tako ni doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. Takav radnik ima kraći period proveden u osiguranju od nezaposlenosti nego period radnog staža. Dakle, radnici kojima nisu uredno uplaćivani doprinosi su do sada imali ova prava po dužini trajanja radnog staža, a sada će im ta prava biti manja i kraća zbog krivice poslodavca. Bez sopstvene krivice radnici koji su svejedno u najtežem položaju, kojima nisu uredno uplaćeni doprinosi, će izmjenom ovog Zakona imati manja prava, upravo zbog toga što im nisu uplaćeni doprinosi. Imaće manja prava po osnovu nezaposlenosti i kada odluče napustiti poslodavca koji im nije uredno uplaćivao doprinose. Smatram da prijedlog izmjena ovog Zakona nije dobar jer najviše pogađa najugroženije radnike, a ima manje uticaja na one kojima su uredno uplaćeni doprinosi, rekao je Vladimir Dragičević, advokat.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: