Kvalitet je prvo opredjeljenje Rafinerije ulja Modriča

Kompanija “Rafinerija ulja Modriča” uspješno je završila resertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema menadžmenta životnom sredinom čime je potvrđena usaglašenost navedenih Sistema sa zahtjevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Sertifikaciju je radila nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija JUQS čiji je osnivač Jugoinspekt Beograd, najstarija i najveća kontrolna organizacija u Srbiji i regionu. Sertifikacijska kuća koja je vršila ocjenjivanje je članica IQNet-a, tako da je uz sertifikat JUQS Rafinerija dobila i sertifikat IQNet. The International Certification Network (IQNet) je međunarodno i najveće udruženje sertifikacijskih tjela sa sjedištem u Bernu. Trenutno ga čine 36 sertifikacijskih tjela sa preko 200 podružnica. Cilj IQNet-a je promocija međunarodne prepoznatljivosti sertifikata za sisteme upravljanja izdatih od strane članica IQNet-a, te prepoznatljivost istih kao jednakovrijednih nezavisno o članici IQNet-a, koja je potvrdu o sertifikaciji izdala.

ISO 14001 definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ovaj sistem je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da: identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbjedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.
ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa.

Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.
“Uspješno provedena resertifikacija standarda ISO 9001 i 14001 dokaz su upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa svjetski priznatim kriterijumima, čiji standardi, procedure i procesi osiguravaju visok kvalitet proizvoda i usluga koje Rafinerija ulja Modriča nudi potrošačima i partnerima”, rekao je Kiril Tkačev generalni direktor Rafinerije ulja Modriča, te dodao da je kvalitet u procesima inicijativa, opredjeljenje i odgovornost menadžmenta.

Navedeni sertifikati važe od 11.07.2021 g. do 10.07.2024 g. U toku trogodišnjeg sertifikacionog ciklusa, serifikaciona kuća će vršiti redovne nadzorne provjere.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI