Intervju sa Irenom Joldžić direktoricom Centra za socijalni rad Banjaluka

Irena Joldžić novoimenovana je direktorica Centra za socijalni rad Banjaluka. Na dužnost je stupila prije nešto manje od dva mjeseca. Unazad mjesecima, čak i godinama tu ustanovu potresali su skandali, od usvajanja djece, slučaj “Kanada”, do smijena i imenovanja unutar same institucije. Mjesto direktora tako važne ustanove licitirano je brojem ruku u Skupštini grada Banjaluka, političkoj pogodnosti. Gradonačelnik je izabrao Irenu Joldžić. Razgovarali smo sa direktoricom Centra za socijalni rad.

Šta su Vam prioriteti, nakon niza “skandala” u Centru za socijalni rad, smjene direktorice, usvojene djece iz Kanade… koji će biti vaši prvi “zadaci” u instituciji kojom upravljate?

Zvanično, dužnost direktora JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, preuzela sam od 01.06.2018.godine. U proteklom periodu prosto je bilo nemoguće živjeti u Banja Luci, a ne čuti za dešavanja u Centru, te sam tako i ja, htjela ili ne, imala određena saznanja, koja sam, dobila iskučivo iz medija. Moram priznati da sam , dolaskom u Centar, na neki način iznenađena obimom posla, kao i težinom problematike sa kojom se svakodnevno nose stručni radnici. Naravno da ću se truditi da “skandala” ne bude, odnosno da se Centru ponovo vrati ugled koji je ranijih godina imao.

U pogledu mojih “prvih zadataka”, a nakon sagledavnja stanja u ustanovi i istraživanja resursa, donijela sam odluku da sa saradnicima započenem ozbiljniju reorganizacijui cijele ustanove. U tom pravcu, intenzivno radimo na izradi nove sistematizacije, kojom planiram otkloniti slabosti i unaprijediti dosadašnji rad. U dijelu preveniranja “skandala” radim na jačanju timova u Odjeljenju za porodično pravnu zaštitu djece i porodice, uz ojačavanje ljudskim resursima, te smo intenzivirali dodatne edukacije stručnih radnika, koji rade sa porodicama. Uz sve pomenuto, već smo započeli aktivnosti u sferi socijalnog rada u zajednici. Na ovaj način će uloga i djelovanje JU CSR biti znatno vidljivija i aktivnija.

Koliko ste bili zadovoljni zatečenim stanjem, disciplinom i odnosom prema poslu zaposlenih radnika? Prema saznanjima portala BLMojGrad “ukinuli ste kafe do 10”, “galamu na hodnicima”,…?

Po pitanju “zatečenog stanja” i moga zadovoljstva, mogu vam reći da sam prijatno iznenađena. Većina radnika uprkos narušenog ugleda profesionalno i odgovorno radi svoj posao. Što se tiče “kafe do 10”, smatram da ta priča nije osnovana. Bar ih ja nisam zatekla da galame po hodnicima i piju kafe do 10 sati. Trudim se da sa radnicima uspostavim odnos povjerenja, te u tom smislu, nisam uvodila zabrane koje pominjete, niti je za istima bilo potrebe, očekujući da će radnici savjesno obavljati posao koji im je povjeren.

Vode se sudski procesi između radnika Centra za socijalni rad (optužbe za mobing), koliko “nezdravi odnosi” koje ste pretpostavljam zatekli, otežavaju Vaša nastojanja da zavedete red u toj ustanovi?

Što se tiče postupanja za mobing, za mog mandata nije niko prijavljen. Iskreno se nadam da se takvi slučajevi neće dešavati ni u budućnosti. Svakako da nastojim da zavedem red, i u tome do sada nisam naišla na otpor radnika. Smatram da svakom čovjeku treba pristupiti ljudski i da će ti isto biti i uzvraćeno, bar se nadam. Trenutno se ne osjeti loša atmosfera i poremećeni odnosi. Naprotiv, radnici su otvoreni za nove ideje i kao da imaju novi radni elan, što mi je izuzetno drago.

Protiv koliko radnika Cerntra za socijalni rad su podignute krivične prijave (nezadovoljnih stranaka-roditelja) i kako se Centar nosi sa tim?

U pogledu krivičnih prijava ja , od kada sam u ulozi direktora nemam informaciju da su protiv nekog od radnika pokrenute ili potvrđene krivične prijave. Za očekivati je da , kada je u pitanju porodična problematika, jedna strana uvijek bude nezadovoljna, te u tom smislu, dešava se da optužuju radnike za pristrasnost, subjektivnost i slično, čega ne smije biti, ali ljudi, nošeni emotivnim burama kroz koje prolaze, drugačije vide.

Portal BLMojGrad, objavio je otvoreno pismo djeda koji je čekao 8 mjeseci odluku o viđanju unučadi, tada je optužio radnike Centra za socijalni rad da ne rade svoj posao.

O pojedinačnim predmetima vam ne mogu davati informacije, jer su isti profesionalna tajna.

Kako i na koji način mislite unaprijediti usluge koje pruža korisnicima Centar za Socijalni rad?

U pogledu unapređenja usluga JU CSR intenziviramo aktivnosti u pravcu donošenja novog Porodičnog zakona. Novim zakonom očekujem značajno unapređenje u sferi porodično pravne zaštite djece. Primarno očekujemo drugačija zakonska rješenja pri regulisanju ličnih kontakata roditelja i djece, koji trebaju biti u nadležnosti suda. Ono čime se namjeravam baviti u budućnosti, jeste da, zajedno sa resornim ministarstvom, radim na tome da se ide u pravcu izmjene zakona, kako bi regulisanje ličnih odnosa roditelja i djece bilo u nadležnosti suda. Naime, svugdje u okruženju sud radi “kontakte”, samo u Republici Srpskoj je to u nadležnosti Centra za socijalni rad, a mi apsolutno nemamo mehanizme izvršenja, zbog čega , nažalost, budemo u situaciji da ne možemo pomoći roditelju koji ne viđa svoju djecu.

Kada bi rješavanje ovog pitanja bilo u nadležnosti Suda, oni bi imali mehanizme da izvrašavaju rješenja. Unapređenje usluga će biti vidljivo i kroz aktivnosti rada socijalnih radnika u zajednici uz podršku zaposlenih u mjesnim zajednicama. Na taj način će svi stanovnici Grada Banja Luka biti upućeni o pravima koja mogu da ostvare u Centru za socijalni rad.

Kao i svake godine, tako i ove, Centar učestvuje u projektu Fonda dječije zaštite-socijalizacija djece, u okviru kojeg će ove godine oko 75 djece naših korisnika otputovati u Bečiće na ljetovanje.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: