Imate ideju, konkurišite za sredstva!

Grad Banja Luka raspisao je javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, koji će se sufinansirati iz budžeta Grada Banja Luka u 2017. godini, u iznosu do 10.000 KM po projektu.
Organizacije mogu prijaviti projekte do 18. aprila, i to iz sljedećih oblasti:
– Zapošljavanje mladih,
– Neformalno obrazovanje, kultura i mladi,
– Zdravlje i socijalna politika prema mladima,
– Informisanje mladih,
– Ravnopravnost polova,
– Mobilnost, omladinski rad i organizovanje,
– Korištenje slobodnog vremena mladih i participacija u društvu,
– Borba protiv nasilja i kriminaliteta,
– Zaštita životne sredine i mladi,
– Stambena politika i mladi.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju, odnosno koje su upisane u Omladinski registar Grada Banja Luka, djeluju i imaju sjedište na području grada Banja Luka.

Prijave pristigle na ovaj javni poziv,  razmatraće i vrednovati Komisija za odabir projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade po Javnom pozivu.

Prijava projekta na Javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka (1 štampana i 1 elektronska verzija – CD/USB – Obrazac 2. sa Prilozima od 1. do 2.) u zatvorenoj koverti lično u Gradsku upravu, kancelariju broj 14, tokom radnih dana u periodu od 8 do 15 časova ili preporučeno poštom na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, koji će se sufinansirati iz Budžeta grada Banja Luka u 2017. godini, iz oblasti (navedete oblast), poziv na broj 15-6-179/17, od 29.03.2017. godinu i navod „Ne otvarati“.

Obrasci i detaljno uputstvo:

http://www.banjaluka.rs.ba/asbl/tenders/details/573/

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI