Detaljno/Administrativne muke građanina Srpske-Oružni list

Prenosimo kompletan tekst Dejana Majkića koji je na svom primjeru dočarao šta vas sve čeka ukoliko morate da zamijenite oružni list. Procedure, hodanja, i papirologija neumoljivo podsjećaju na proces koji je potreban za dobijanje bilo koje potvrde u Republici Srpskoj.

Nakon što su iz MUP Republike Srpske saopštili da je do 30. juna produžen rok za zamjenu oružnog lista, raspitao sam se šta treba da se od dokumenata pribavi i koliko koji dokument košta.

Iz MUP Republike Srpske napominju da će vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do tog datuma ne podnese zahtjev za zamjenu oružnog lista biti izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

MUP Republike Srpske podsjeća da je na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji kojim je propisano da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost kojima je istekao oružni list obavezni da do 30. juna podnesu zahtjev za izdavanje novog. Rok važenja oružnog lista je 10 godina, a sa trajnim važenjem izdaje se osobama starijim od 65 godina.

Prva runda informisanja

Na broj CJB BL, današnje Policijske uprave Banjaluka, saznao sam da treba da se pribave sljedeći dokumenti:

Uvjerenje o nekažnjavanju – Osnovni sud Banjaluka – 15 KM taksa

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred sudovima u RS/BiH – 15 KM taksa

Zdravstveni pregled lica i izdavanje uvjerenja o fizičkoj i duševnoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije – Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske – 80 KM

Zahtjev za izdavanje-reizdavanje oružnog lista – Policijska uprava Banjaluka – 50 KM takse i naknade

Međutim, kasnije se ispostavilo da to i nije baš sve.

Krenimo redom.

Prva runda realizacije

Osnovni sud u Banjoj luci

Ovaj sud radi sa strankama od 09:00 do 13:00.

Zahtjevi za ova dva uvjerenje se podnose na protokolu Osnovnog suda uz prethodno plaćanje taksi i poštanskih troškova.

Uvjerenje o nekažnjavanju 15 KM taksa + 1,5 KM provizija pošte, dobije se isti dan u kancelariji broj 16 za oko 20 minuta ali se mora taj papir odnijeti u kancelariju 17 da se ovjeri sudskim pečatom.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred sudovima u RS/BiH je 15 KM taksa + 1,5 KM provizija pošte se čeka 2 dana. Preuzima se u kancelariji 17.

Druga runda informisanja

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske ima svoj web sajt http://medicinaradaisporta.net na kome sam pronašao broj telefona 051/221-710 i odlučio da se raspitam kad je najbolje doći, koliko traje pregled, cijena itd.

Na žalost, pogodio sam vrijeme pauze, pa sam strpljivo morao sačekati da se ona okonča (30 min).

Radnica mi je rekla da obavezno se mora pribaviti zdravstveni karton iz porodične medicine jer u suprotnom vraćaju ljude sa pregleda. Takođe, rekla je rad sa strankama (zdravstveni pregledi) se rade od 07:00 do 15:00, da pregled traje oko 30 minuta i da košta 60 KM. Najbolje da se dođe oko 12:00.

Druga runda realizacije

Nakon završenog radnog vremena, otišao sam do porodičnog ljekara, sa namjerom da zatražim zdravstveni karton. Pogodio sam pauzu, jer druga smjena porodične medicine ima pauzu od 16:00 – 16:30.

Strpljivo sam sačekao (15 minuta) medicinsku sestru koja mi je rekla da imam 2 izbora, ili da nastavim da čekam jer nisam naručen ili da me naruči.

Zamolio sam je da razmotrimo i treću opciju a to je da ona prenese doktorici da mi treba medicinski karton, da ga pripreme uz revers, pa da se vratim po njega oko 19:00 časova.

Odgovorila je potvrdno ali sam ja zbog objektivnih razloga bio spriječen da dođem u 19:00 časova pa sam se odlučio da pozovem doktoricu na mobilni telefon i da je zamolim da ostavi medicinski karton za preuzimanje u sutrašnjoj prvoj smjeni.

Doktorica je odgovorila potvrdno.

Dalje

Ono što mi preostaje je da odem prije posla po taj medicinski karton, koga je sestra (dvije opcije) btw rekla da ga ovi u Zavodu za medicinu rada i sporta Republike Srpske ni ne pogledaju.

Nakon toga da odem na taj pregled u Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske (jedina moguća opcija je u toku radnog vremena).

 

Ažurirano 07.06.2017.

Preuzeo sam rano jutros zdravstveni karton, nešto kasnije, istog dana obavio sam i zdravstveni pregled koji košta 80 KM a ne 60 KM. Ukupna cijena ostaje ista jer su troškovi u MUP-u 50 KM umjesto 70 KM.

Pregledali su mi vid, sluh i konstatovali da dobro vidim i čujem. Ovo se baš ne poklapa za stručnim mišljenjem moje supruge kada je u pitanju sluh :).

Takođe, odrađen je psihijatrijski pregled i konstatovano da sam sposoban za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pregled je trajao oko 40 minuta. Nije bilo gužve oko 14:00.

Šta još slijedi

Do ovog koraka sam došao

Zatim da sačekam još jedan dan pa da u toku radnog vremena odem do Osnovnog suda, kancelarija 17, po drugo uvjerenje.

Na kraju i do MUP-a, da podnesem zahtjev za obnovu oružnog lista i predam sve prethodno pribavljene dokumente i platim troškove izdavanja novog lista i poštanske troškove.

Da sačekam neko vrijeme i da dođem u MUP po novi oružni list. (ovo ću ažurirati naknadno)

Kako bi se ovaj proces mogao unaprijediti?

Prilično jednostavno.

One-stop shop je servis koji podrazumijeva pružanje usluga vezanih za pokretanje konkretne poslovne aktivnosti na jednom mjestu.

To znači da ja treba da dođem samo na jedno ili dva mjesta maksimalno (MUP i Zavod za medicinu rada i sporta zbog pregleda) da podnesem zahtjev za obnovu oružnog lista i da uplatim tih 160 KM.

Nakon toga pokreće se proces razmjene podataka putem web servisa između relevantnih faktora a to su u ovom slučaju:

MUP, Osnovi sud, Dom zdravlja i Zavod za medicinu rada i sporta – eventualno i pošta.

Zbog komplikovanih i dugotrajnih procedura registracije oružja, praksa ukazuje na znatno duže rokove realizacije kako zbog objektivnih situacija kad ne postoji mogućnost da se izađe u toku radnog vremena, tako i zbog tehničkih poteškoća, kompletna procedura može potrajati i do 30 dana, što je složićete se previše.

Uvođenjem one-stop šopova, odnosno jednošalterskog sistema uveliko se olakšava i skraćuje procedura obavljanja bilo koje poslovne aktivnosti, uvodi se moderan pristup rješavanju poslovnih procedura, i time se postaje konkurentniji.

One stop-shop je praksa koja odavno postoji u zapadnoj Evropi, a uvode je i zemlje regiona.

Implementacijom takvog sistema na nivou Republike Srpske, u svim segmentima poslovanja, doprinijela bi se konkurentnosti i atraktivnosti poslovnog okruženja u zemlji.

Praksa i iskustvo su pokazali da strani investitori idu tamo gdje je lakše pokrenuti poslovnu aktivnost i gdje im se nude bolji uslovi privređivanja.

Zato se može zaključiti da u trenutnim okolnostima i uslovima interes za ulaganje stagnira iako su preduzete odgovarajuće aktivnosti kada je u pitanju registracija poslovnih subjekata.

Suština ove moje ideje je da građanin dođe samo na jedno mjesto i da mu se traže samo oni podaci (dokumenti) koji se ne nalaze ni u jednom izvoru podataka na bilo kojem novou vlasti.

Dakle, poželjno je da to bude automatska razmjena podataka. Kao privremeno rješenje može se razmotriti i razmjena papirnih ili email dokumenata (poželjno digitalno potpisanih) između javnih institucija, bez ikakvog učešća od strane krajnjeg korisnika. Ovo znači da ako nekoj javnoj instituciji treba neki dokument o korisniku, koji se nalazi u evidenciji neke druge javne institucije, onda taj organ treba da ga traži, a ne korisnik.

I na kraju, da nije u pitanju porodično nasljeđe, staro nepunih stotinu godina, nikad se ne bih odlučio na ovu skupu i komplikovanu administrativnu proceduru.

Autor: Dejan Majkić

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: