Da li će ove godine biti kandidat po mjeri da dobije “Ključ Grada Banjaluka”

Komisija za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Banja Luka, objavila je danas javni poziv za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja, povodom 22. aprila – Dana grada.

Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja grada Banje Luke da svoje inicijative dostave u periodu od 02.02. do 15.02.2018. godine.

Odlukom o nagradama i priznanjima, ustanovljene su sljedeće nagrade i priznanja: Ključ Grada Banja Luka, sa Poveljom “Počasni građanin grada Banje Luke” (kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva), Zlatni grb Grada Banja Luka (za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezutlate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta), Plaketa Grada Banja Luka (za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana djela, i ispoljenu hrabrost), te Nagrada Grada Banja Luka-mladima (kao poseban vid priznanja, za značajna ostvarenja u svim oblastima života. A uz novčanu nagradu, dodjeljuje se i diploma).

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Inicijative moraju biti obrazložene, naročito: biografija za fizička lica, odnosno reference za pravna lica, razloge koji su uticali na podnošenje nicijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice.

Inicijative je potrebno dostaviti Skupštini grada Banja Luka – Komisiji za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara broj 1, 78 000 Banja Luka. 

Ključ grada! Ko je veći od “Lokalnih veličina”?

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: