Četiri miliona KM za unapređenje položaja lica sa invaliditetom

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu.

Ovom odlukom odobrava se plasman sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu, u iznosu od 4.000.000 KM.

Unapređenje položaja ovih lica vršiće se isplatom lične invalidnine licima sa invaliditetom koja ispunjavaju uslove, u mjesečnom novčanom iznosu od 100 KM.

Uslovi za ostvarivanje lične invalidnine su prebivalište u Republici Srpskoj, zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, oštećenje/oboljenje nastalo u razvojnom periodu i tjelesno oštećenje od 80 do 100%.

“Ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještena u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava”, saopšteno je iz Vlade RS.

Strategijom unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017–2026, kao jedan od ciljeva u oblasti socijalne zaštite predviđeno je obezbjeđivanje minimalne socijalne sigurnosti lica sa invaliditetom po jednakim kriterijumima bez obzira na uzroke nastanka invalidnosti. Jedna od aktivnosti za postizanje navedenog cilja je upravo unapređenje prava lica sa invaliditetom kroz uvođenje invalidnine, saopšteno je.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: