Besplatne kante za selektivno odlaganje otpada

Počeo je projekat selektivnog prikupljanja otpada, a domaćinstva iz naselja Rosulje i Nova Varoš obuhvaćena ovim projektom – od naredne sedmice moći će preuzeti posude (kante) za odlaganje otpada.

Svako domaćinstvo će besplatno dobiti dvije posude (kante) za otpad od 240 litara (ukupno 458 kanti), od kojih je jedna za komunalni otpad i biootpad, a druga za reciklabilni otpad (papir, karton, plastična ambalaža, metalna ambalaža, staklo).

Ovim, pilot projektom, obuhvaćena su domaćinstva u individualnim stambenim objektima u okviru ulica: Stevana Markovića, Radoslava Lakića, Milana Stevilovića i XIV srednjobosanske brigade.

Inače, odabir naselja i ulica je izvršen zbog geografske povoljnosti naselja, ’’gustine’’ domaćinstava, odnosno tipa stambenih objekata u okviru predmetnih ulica.

Direktor preduzeća „Čistoća“ a.d. Banja Luka, Aleksandar Bajić kazao je da je cilj ovog projekta smanjenje komunalnog otpada, te da se nada da će efekti biti pozitivni, kao i da je cilj da se projekat vremenom proširi i na druga naselja.

Troškove uspostavljanja pilot projekta snosi preduzeće „Čistoća“, koje je uz pomoć Fonda za zaštitu životne sredine obezbjedilo kante tj. posude.

Svi zainteresovani građani iz obuhvaćenih ulica, mogu se obratiti “Čistoći” ili Odjeljenju za komunalne poslove kako bi dobili svoje reciklažne kante.

Grad Banja Luka učestvuje aktivno u ovom projektu kroz anketiranje i eduakciju građana, prezentaciju projekta javnosti, kao i evaluaciju postignutih rezultata nakon 12 mjeseci implementiranja projekta.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: