Banjalučani iz centra na nogama! Gradu poručuju, “Nećete kršiti zakone, nećete graditi gdje nije mjesto”!

Nokon Nove varoši i stanovnici naselja Centar 1 su na nogama. Nacrtom regulacionog plana, na mjestu barake-mjesne zajednice, a prostor koji se nalazi između Aleje Svetog Save, Ulice Vase Pelagića i ogranka Ulice Nikole Pašića, planira se gradnja zgrade sa tri sprata. Obrazloženje nosilaca projekta je isto kao i u Novoj varoši, prizemlje je planirano za prostorije mjesne zajednice, a preostala tri sprata za stambeni prostor. 

 

Postojećim planom, stanarima koji žive u okolnim zgradama “oteo” bi se parking, “ukrala” dnevna svijetlost, a planirana zgrada bi se gradila na samo par metara od rezervoara za plin i rezervoara za gorivo benziske pumpe Krajinapetrol.

Kako se navodi u primjedbi Banjalučana iz centra, “Nacrt plana je izrađen u suprotnosti sa zakonima, propisima, standardima i drugim normativima za ovu oblast, te kao takav nije validan i treba se smatrati nevažećim i protivzakonitim. Prilikom izrade Nacrta izmjene dijela regulacionog plana, lokacije „7“, nosilac izrade je grubo prekršio sledeće zakonske i podzakonske akte:

  • Zakon o uređenju prostora i građenju ( Službeni Glasnik Republike Srpske broj 40/13),
  • – Pravilnik o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije (službeni Glasnik Republike Srpske 115/13)
  • – Zakonom o zaštiti od požara ( Službeni glasnik republike srpske broj: 71/12,
  • – Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata kod kojih je povećan rizik od požara (Službeni glasnik Republike Srpske 39/13),
  • – Pravilnikom o tehničkim normativima zaštite od požara u objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima boravi i okuplja se veći broj lica ( Službeni Glasnik Republike Srpske 11/18),
  • – Zakon o stvarnim pravima (Službeni Glasnik Republike Srpske broj: 124/08 i 95/11).

Uvidom u nacrt rješenja vidljivo je kažu stanari, da protivpožarne saobraćajnice ili putevi nisu planirani, odnosno da nije omogućen pristup vatrogasnim vozilima oko novoplaniranog objekta, a koji se nalazi u neposrednoj blizini benziske pumpe.

Nosilac izrade plana je dostavio je tvrde stanari iz centra, neusaglašene i kontradiktorne podatke, što dovodi u pitanje regularnost procedure sprovođenja izmjene plana.

Banjalučani podsjećaju nosioce izrade plana i Upravu grada Banjaluka da u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, član 45. „Nosilac izrade je dužan da preda nacrt, kao i svaku sledeću fazu dokumenata prostornog uređenja, izradi u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i dokumentaciju koju je dostavio nosilac pripreme“, kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji definišu ovu oblast.

Građani zahtijevaju i da se u skladu sa članom 43. Zakona o uređenju prostora i građenja, izjasni Savjeta plana, imenovan od strane Skupštine Grada Banja Luka, da dostavi stručno mišljenje o navedim primjedbama od opšteg interesa, racionalnosti i kvaliteta predloženog planskog rješenja, kao i usaglašenosti dokumenta sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i drugim propisima zasnovanim na zakonu.

 

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: