Vrbas u Bočcu ponovo “pocrvenio”

Vrbas se ponovo “zacrvenio” u Bočcu. Banjalučki ribar poslao nam je videosnimak crvenkaste masne mase koja je prekrila skoro cijelu akumulaciju, a koji je snimio 08.maja 2020. godine. Slično se dogodilo i prošle godine kada su nadležni tvrdili da je riječ o biološkom procesa, otpuštanja pigmenta algi.

Iz banjalučkog vodovoda su poručili da nema opasnosti za kvalitet vode. Njihovo saopštenje prenosimo u cjelini:

Zbog vremenskih prilika došlo je do pojave ’’cvjetanja’’ u akumulaciji Bočac, izazvane biološkim procesima usljed hiperpodukcije algi, kao i u istom periodu prošle godine, što je potvrđeno laboratorijskim ispitivanjima.

U laboratorijama za kontrolu kvaliteta smo preduzeli preventivne mjere u pogledu povećane frekvencije uzorkovanja i vrsta analiza, a posebno akcentovali analize parametara prema indikacijama o pojavi i promjenama u akumulaciji, koje smo prepoznali na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu.
Proces proizvodnje teče normalno, nema nikakvih indikacija za preduzimanje vanrednih mjera na postrojenju.
Laboratorijskim ispitivanjima je potvrđeno da nije došlo do degradacije kvaliteta sirove vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija, svi analizirani parametri u sirovoj vodi odgovaraju I i II klasi voda prema Uredbi o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Sl.gl. RS, br. 42/01), u koju i inače spada voda rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija.
Takođe, laboratorijski rezultati su pokazali da nema promjena u vrijednostima parametara kvaliteta vode za piće i da je voda za piće zdravstveno bezbjedna i odgovara normama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl.gl. RS, br. 88/17).

Pomenuta pojava se povremeno javlja i nikada do sada nije imala uticaj na kvalitet vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija. Tako i ovoga puta nisu registrovane nikakve promjene u kvalitetu sirove vode rijeke Vrbas, a nema uticaja ni na kvalitet vode za piće.
Vodozahvat Novoselija, sa kojeg se zahvata sirova voda rijeke Vrbas za prečišćavanje u vodu za piće se nalazi nizvodno na velikoj udaljenosti od akumulacije Bočac. Rijeka Vrbas nizvodno od akumulacije poprima brdskoplaninski tok koji karakteriše velika moć autopurifikacije, pri čemu dolazi do oksidacije eventualno prisutnih organskih i neorganskih supstanci u kontaktu sa kiseonikom iz vazduha, tj. dolazi do procesa samoprečišćavanja, što značajno poboljšava kvalitet vode koja izlazi iz akumulacije.
Na lokaciji Novoselije nalazi se postrojenje za prečišćavanje sirove vode u vodu za piće. Na postrojenju je zastupljena tehnologija koja je projektovana da uspješno savladava i prerađuje sirovu vodu u vodu za piće kvaliteta zahtijevanog Pravilnikom.

Stanje i eventualne promjene će se pratiti ispitivanjima uzoraka vode u laboratorijama.
O bilo kakvim promjenama, javnost će biti blagovremeno obavještena.

Ogromna masna mrlja na Vrbasu od algi?

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI