Uskoro niže cijene lijekova

Nadzorno tijelo nad primjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini, na juče održanoj sjednici prihvatilo je Inicijativu Udruženja Misli dobro i konkretne prijedloge za izmjenu ovog Pravilnika predložilo je Aleksandru Zolaku, direktoru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Usvajanjem ove Inicijative u konačnici, građani BiH, plaćali bi nižu cijenu lijekova, a regulativa u ovoj oblasti koja se donosi na nivou države, približila bi se regulativi koja postoji u regionu, prije svega u Srbiji i Crnoj Gori.

Podsjećanja radi, Udruženje Misli dobro nedavno je pokrenulo inicijativu za izmjenu Pravilnika na način da se maksimalna veleprodajna marža na lijekove smanji sa osam na šest odsto te da se kao referentna zemlja za izračun cijene lijekova, umjesto Slovenije, uzme Bugarska ili Rumunija gdje je životni standard stanovništva približno isti kao u BiH. Takođe, Inicijativom se traži i izmjena količnika za izračun cijene lijekova i to na način, da nakon što se cijene iz referentnih zemalja podijele sa brojem tri, pomnože koeficijentom 0,9.

“Izmjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini na tržištu BiH dobili bi niže cijene lijekova bez da se ugrozi bilo čije poslovanje. Ne tražimo ništa što već ne postoji u regionu, a ukoliko veletrgovci lijekova u Crnoj Gori, koja je po broju stanovnika pet puta manja od BiH, mogu ostvariti profit na maksimalnoj veleprodajnoj marži od 6 odsto, sasvim sigurno mogu i u Bosni i Hercegovini”, rekli su u Udruženju Misli dobro.

Udruženje Misli dobro kroz projekat Podrške građanina u borbi protiv korupcije koji implementiraju CCI uz finansijsku podršku USAID-a, izradilo je analizu “Realna cijena lijekova” koja je pokazala da građani BiH plaćaju najviše cijene lijekova u odnosu na region, te da je regulativa koja se u BiH donosi na svim nivoima vlasti, u isključivom interesu veletrgovaca i maloprodajnih lanaca apoteka.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI