U ponudi za zakup 31 garaža

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje raspisao je Oglas o davanju u zakup garaža putem prikupljanja pismenih ponuda (prvo i drugo javno oglašavanje).

Kako je navedeno u oglasu, Gradska uprava nudi u zakup 31 garažu u vlasništvu Grada, koje se nalaze na širem gradskom području.

Garaže su površine od 13 do 27 metara kvadratnih.

Na oglas se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica, osim lica koja nisu u cijelosti izmirila obaveze po osnovu zakupa i komunalne naknade prema Gradu.

Izdavanje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje dvije ponude koje ispunjavaju uslove oglasa za istu garažu. Ako nisu podnesene najmanje dvije pismene ponude koje ispunjavaju uslove oglasa, Komisija oglašava izdavanje u zakup neuspjelim i o tome obavještava ponuđače.

Oglas je otvoren do 06. oktobra 2021. godine, do 11.00 časova, a svi zainteresovani dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave, kancelarija 14, za svaku garažu posebno.

Otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova, u sali 238 – drugi sprat Gradske uprave grada Banja Luka.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI