Transparensi poziva MUP RS da povuče sporni Nacrt

Transparensi Internaternešnal u BiH (TI BiH) u komentaru koji je dostavio MUP RS poziva ministarstvo da povuče sporni Nacrt na doradu jer predloženo rješenje je nedovoljno određeno, moglo bi izazvati nejasnoće pri primjeni, i predstavljati povod za primjenu represivnih mjera. – MUP RS u svom prijedlogu ne precizira tačno šta predstavlja ometanje službenog lica dok … Nastavi čitati Transparensi poziva MUP RS da povuče sporni Nacrt