Sufinansiranje iz budžeta Grada na temu „Banja Luka – Zimska čarolija 2017/2018“

Grad Banja Luka raspisao je danas javni poziv za prijavu projekata za razvoj turizma za sufinansiranje iz budžeta Grada na temu „Banja Luka – Zimska čarolija 2017/2018“.

Cilj javnog poziva je da se upotpuni i obogati zimska turistička ponuda Banje Luke.

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana koja su registrovana kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti turizma ili sa turizmom neposredno povezanih djelatnosti (kulturne, sportske i ostale srodne djelatnosti koje se mogu turistički valorizovati) i  koja imaju sjedišta ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada  Banja Luka.

Udruženje koje je prijavilo projekat za sufinansiranje putem javnog poziva dužno je da realizuje isti na području grada Banja Luka, na lokacijama koje usaglasi Organizacioni odbor za obilježavanje „Novogodišnjih praznika 2018“.

Visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznosi od 1.000 do 6.000 KM, a udruženje koje konkuriše na Javni poziv može prijaviti jedan projekat.

Za potrebe realizacije projekta udruženju, čiji projekat bude odobren, Grad će obezbijediti ustupanje javne površine bez naknade, a troškove električne energije za navedeno, će snositi udruženje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku, putem prijemne kancelarije broj 14 Gradske uprave, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za prijavu projekata za razvoj turizma za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka, broj:10-325-44/17 ili putem pošte – preporučeno, na adresu, sa naznakom za Javni poziv za prijavu projekata za razvoj turizma za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Trg srpskih vladara 1, Kancelarija br. 14, 78 000 Banja Luka.

Javni poziv otvoren je do 17. novembra ove godine.

Sve informacije u vezi sa  Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona broj: 051/244-444 lokal 731, ili direktno, u kancelariji broj 27.

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju možete pogledati ovdje

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: