Skoro milion KM za regulaciju korita Vrbasa

U okviru projekta „Upravljanje poplavnim rizikom u slivu rijeke Vrbas“, koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u Gradskoj upravi je danas održana simulacija vježbe sa ciljem da se provjeri spremnost i adekvatna reakcija gradskih organa u slučajevima elementarnih nepogoda, poput poplava.

Simulaciji vježbe je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić, koji je naglasio da je gradska administracija veoma zadovoljna saradnjom sa UNDP-om i načinom na koji je gradska administracija pristupila preventivnim mjerama, kada je u pitanju odbrana od poplava.

 

– Jasno smo definsiali u kom pravcu bi trebalo da idemo i tako smo djelovali i na terenu, kako bi se rizik od poplava smanjio. Jedan od elemenata vježbe jeste da zapravo simuliramo kako postupati kada se desi krizna situacija, jer ako na pravilan način reagujemo šteta se može smanjiti i za 50 odsto. Ovaj projekat je podrazumijevao dvojak pristup u smislu da smo djelovali preventivno i kako se ponašati kada se desi krizna situacija. Zajedno sa UNDP smo izradili projekat, odnosno dokumentaciju i urbanistički plan kako uraditi regulaciju korita rijeke Vrbas i koje su to kritične tačke, a posebno smo zahvalni što podrška UNDP-a nije podrazumijevala samo izradu projektne dokumentacije već smo radili konkretne poslove regulisanja sliva Vrbasa. Samo u te poslove uloženo je oko 950.000 KM, dok je za regulaciju korita dva gradska potoka obezbjeđeno oko 400.000 maraka – kazao je Amidžić.

Predstavnik UNDP-a Slađana Bundalo izjavila je da je, u saradanji sa Gradskom upravom, izrađene mape opasnosti i mape rizika od poplave, te uspostavljena automatska mreža za hidrometrijsko praćenje.

– Sliv Vrbasa tako je postao prvi riječni sliv u Bosni i Hercegovini sa dovoljnom pokrivenošću hidrometeorološke mreže. U Banjoj Luci je postavljeno šest automatskih stanica: tri vodomjerne, te dvije padavinske i jedna meteorološka – naglasila je Bundalo.

Ona je dodala da da se trenutno radi na regulaciji Vrbasa u jednom dijelu gradskog područja, a u međuvremenu je urađen i projekat za regulaciju vodotoka Vrbasa u užem gradskom jezgru. Prema njenim riječima, vrijednost ovih investicija iznosila je oko 1,8 miliona KM.
Šef Odsjeka za civilnu zaštitu i poslove teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun, naglasio je da je postavljanje hidroloških mjernih stanica od izuzetnog znčaja u prevenciji poplava, pošto se sada u svakom momentu može znati kada Vrbas nadolazi i da li može biti problema. On je dodao da u koritu Vrbasa, na području Banje Luke, ima ima nekoliko kritičnih tačaka, kao što su Karanovac, Lazarevo i Česma.

Partner u realizaciji projekta je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i ekologije Republike Srpske, a projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama i 13 opština u slivu rijeke Vrbas.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI