Rukometni savez FBiH koči razvoj rukometa, tvrde u RSRS

RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
Banja Luka, 08.06.2020. god.
Poštovana gospodo,

RS Republike Srpske je pokazao tokom predhodnog perioda apsolutnu kooperativnost i želju za funkcionisanje RS BiH u punom kapacitetu.
Pristajali smo u interesu sporta, ljudi koji žive od rukometa i onih koji žive za rukomet na svaki razuman dogovor pa i onaj koji je nekada nama išao na štetu.
Od formiranja i registracije RS BiH, prihvatanja RS FBiH kao partnera, svjesni manjkavosti i pravnih loših a možda i nezakonitosti statuta RS FBiH, naročito član 7, sve nekorektnosti i bezobrazluke smo trpili.

Više stvarno niti to hoćemo a ni možemo.
RS FBiH ponaša se isto kao “fantomski” savez, nikada nije registrovan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima BiH, u kojem je napravljen više milionski dug.
RS Republike Srpske ne želi raditi u savezu i sa ljudima koji nemaju osjećaja pripadnosti RS BiH i koji sve probleme vide u njemu, optužujući RS BiH da je on kriv za sve i svašta.
Mnoge sjednice UO RS BiH i izvodi iz zapisnika su potvrda svega što pišemo.
RS Republike Srpske je od oktobra mjeseca 2019. god preuzeo najveći teret obaveza RS BIH, potpisivanjem ugovora o privremenom preuzimanju i plaćanju funkcionisanja RS BiH, sve u skladu sa zakonom.
Dio RS FBiH je obmanjovao javnost, ako su RS FBiH ali nam se čini da su RS Herceg Bosne, da je to nezakonito samo iz razloga da se onemogući finansiranje reprezentacije, igranja Premijer lige i izbjegavanja plaćanja ličnih primanja zaposlenih radnika sa punim poreskim obavezama.

Sa pravnim timom RS Republike Srpske i RS BiH, ipak smo našli zakonita rješenja i uspješno u vjeri dobrih domaćina vodili transparentno finansije, ostvarivši i dio dobiti iz raznih vrsta prihoda.
Isplaćeni su i svi zaostatci iz predhodnog perioda juni 2017-septembar 2018 prema reprezentativcima cca 19 000 KM, dobavljačima Lambada cca 2000 KM, hotel Hills i sportski centar Ilidža. Od septembra 2018.pa do danas plaćeni su svi troškovi hotela, individualnih putovanja, kolektivnih avio prevoza i dnevnica po zakonskim propisima svim članovima A selekcija. Plaćena je sportska oprema za mlađe selekcije i okupljanja po usvojenim planovima.

Sva dokumentacija biće dostupna skupštini RS BiH na uvid.

Ovo sve gore napisano nije razlog pisanja ovog dopisa već poziv na sjednicu UO RS BiH za 12.06.2020.
Za RS Republike Srpske nije prihvatljiva ova sjednica sa predloženim dnevnim redom.
Kroz više dopisa smo objašnjavali na koji način i ko može biti predlagač tačaka dnevnog reda, pozivajući se na Statut RS BiH a i Poslovnik o radu UO RS BiH.
Ovakvim dnevnim redom najgrublje do sada su prekršeni svi važeći propisi RS BiH.
Za RS Republike Srpske može se predlagati samo sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice UO,
2. Razmatranje eventualnih žalbi po odluci komesara takmičenja od 01.06.2020.,
3. Poštovanje odluka UO RS BiH od septembra mjeseca 2019.-formiranje jedinstvene lige RS FBiH,
4. Pripreme za kvalifikacije rukometne muške A reprezentacije, EP,
5. Izvještaj o radu selektora muške A reprezentacije,
6. Izrada pravilnika i sistematizacije radnih mjesta u RS BiH,
7. Izbor generalnog sekretara RS BiH.
8. Razno.

Na pripremnoj sjednici za UO uopšte nije rečeno da se pošalju novi prijedlozi, to je izmislio g. Zadro. Onda smo dobili dva prijedloga iz Federacije i HB ustvari to je prepisani prijedlog od HB, pa se pitamo jel to više ne postoji Federacija, a zovu nas ljudi iz Federacije i kažu da je to falsifikat i da Sjednica nije održana.
Znamo da su još uvijek predstavnici RS FBiH nelegalni, jer se u sudu vode drugi ljudi. Mi ne možemo i nećemo prihvatiti taj falsifikat i nećemo se na tu Sjednicu odazvati.
Žalosno je da se predsjedavajući g. Zadro služi falsifikatom, ali tim dokazuje svoje pravo lice.
Pored ovoga insistiramo na ličnom prisustvu svakog izabranog člana UO RS BiH bez prava davanja bilo kakvih punomoćja, sve zbog bitnosti i lične odgovornosti pojedinaca.

PREDSJEDNIK RSRS
Marinko Umičević

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: