Raspisan konkurs za prijem studenata

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.
Univerzitet u Banjaluci na prvi ciklus planira da upiše 2.462 studenta. Na budžet, te na sufinansiranje se može upisati po 1.225 studenata. Planirano je i da se upiše 90 studenata na samofinansiranje, 120 stranih studenata, kao i 83 vandredna studenta.

– Na drugom ciklusu, planira se upis 859 studenata. Na budžetu ima mjesta za 215, u kategoriji sufinansiranje 452, dok sedam studenata treba da samofinansira svoju školarinu. Planirano je da se 121 student upiše kao vandredni student, a ima mjesta i za 64 strana studenta.

Кada je riječ o trećem ciklusu, planirano je da se upiše 135 kandidata. Njih 116 će samofinansirati svoje studije, dok 17 kandidata može biti upisano kao strani studenti, saopštili su sa Univerziteta.

Broj slobodnih mjesta po ciklusima studija
Prvi ciklus studija
Akademija umjetnosti (110), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (116), Ekonomski fakultet (174), Elektrotehnički fakultet (196), Mašinski fakultet (140), Medicinski fakultet (375), Poljoprivredni fakultet (100), Pravni fakultet (160), Prirodno-matematički fakultet (200), Rudarski fakultet (40), Tehnološki fakultet (120), Fakultet bezbjednosnih nauka (100), Fakultet političkih nauka (140), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (52), Filozofski fakultet (187), Filološki fakultet (178), Šumarski fakultet (74).

Drugi ciklus
Akademija umjetnosti (30), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (58), Arhitetkonsko-građevinsko-geodetski fakultet – kombinovani studijiski program Energetska efikasnost u zgradarstvu (15), Ekonomski fakultet (52), Elektrotehnički fakultet (75), Mašinski fakultet (34), Medicinski fakultet (20), Poljoprivredni fakultet (77), Pravni fakultet (40), Prirodno-matematički fakultet (50), Rudarski fakultet (10), Tehnološki fakultet (20), Fakultet bezbjednosnih nauka (25), Fakultet političkih nauka (80), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (15), Filozofski fakultet (85), Filološki fakultet (110), Šumarski fakultet (44), Poljoprivredni fakultet i Prirodno-matematički fakultet– kombinovani studijski program Očuvanje i upotreba genetičkih resursa (20).

Treći ciklus studija
Ekonomski fakultet (11), Elektrotehnički fakultet (10), Medicinski fakultet (35), Poljoprivredni fakultet (15), Pravni fakultet (10), Prirodno-matematički fakultet (5), Fakultet političkih nauka (20), Filozofski fakultet (6), Filološki fakultet (15), Šumarski fakultet (6).

Prijavljivanje kandidata i prijemni ispiti
Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus studija na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjaluci počinje 17. juna, a završava 28. juna, a prijem dokumenata se vrši svaki radni dan.
Polaganje prijemnog ispita obaviće se 1. jula, sa početkom u 9 časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje istog dana, ali u 14 časova.
Objavljivanje rezultata konkursa je 3. jula do 14 časova. Upis primljenih kandidata počinje 8. jula, a završava se 12. jula.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 1. do 5. jula od 9 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 5. jula do 16 časova, a konačne rang-liste do 8. jula. Upis primljenih kandidata počinje 9. jula, a završava se 12. jula.
Na Fakultetu bezbjednosnih nauka polaganje prijemnog ispita je 1. i 2. jula jula sa početkom u 7 časova.
Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/Akademija umjetnosti koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 26. avgusta, a završava 6. septembra. Polaganje prijemnog ispita je 9. septembra sa početkom u 9 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 11. septembra do 14 časova.
Upis primljenih kandidata počinje 16. septembra i traje do 20. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 9. do 13. septembra, sa početkom u 9 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra do 16 časova, a konačne rang-liste do 16. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 17. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita održaće se09. septembra sa početkom u 7 časova.

Кonkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija
Кonkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 17. juna do 16. oktobra, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.
Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21. oktobra na internet stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti.

Ljekarsko uvjerenje
Кandidati koji konkurišu za prijem na Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom prijave na konkurs, a ostali kandidati ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom upisa.
Ljekarska uvjerenja se izdaju u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banjaluka, broj telefona: 051/301-324. Кandidati koji se prijavljuju za Rudarski fakultet, ljekarsko uvjerenje mogu izvaditi u mjestu prebivališta.

Izvor: Srpskainfo

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: