Projekat “Od odpada do posla” plastičnu ambalažu petvara u novogodišnji nakit

Kompanija “ Eletrotim “ Banjaluka, inače lider na području Bosne i Hercegovine u izradi inovativne dekorativne rasvjete i ukrasa za novogogodišnje i praznično ukrašavanje javnih površina ( parkovi, trgovi, ulice ) i objekata, osmislila je projekat pod nazivom “ Od otpada do posla ” .
Osnovni cilj projekta je da se plastični ambalažni otpad, koji kod nas završava na deponijama, ali se veoma često može vidjeti i na obalama rijeka i na drugim mjestima u prirodi, reciklira i upotrijebi u druge namjene. Podizanjem javne svijesti da se od jednom upotrebljenog materijala, koji je sada veliki zagađivač životne sredine, napravi nešto sasvim novo i realizacijom ovog projekta daje se mogućnost da se pokrenu lokalne zajednice radi prikupljanja i pripreme ovog materijala. Na ovaj način se, u ovim lokalnim zajednicama, otvara mogućnost zapošljavanja stanovništa na poslovima tzv “ zelene ekonomije “ sa posebnim akcentom na socijalno ugrožene kategorije stanovništva.
Namjera autora projekta je da se u što većoj mjeri ovakav otpad iskoristi za izradu dekorativne rasvjete i novogodišnjih ukrasa, a za ovu godinu je planirano da se prikupi oko 90.000 plastičnih boca i proizvede oko 500 ukrasa od otpadnog materijala.

Jedan od značajnih segmenata programa je slanje pisma namjere u lokalne zajednice, izrada Anketnih listova i anketiranje lokalnih zajednica, odnosno obilazak lokalnih zajednica i profesionalno fotografisanje javnih prostora. Ove aktivnosti su neophodne radi izrade projekata novogodišnjeg ukrašavanja koje bi odabrane lokalne zajednice dobile besplatno, odnosno promocije i predstavljanja široj javnosti projekta “ Od otpada do posla ” .
Na osnovu Sporazuma o saradnji sve navedene aktivnosti će tokom narednih mjeseci realizovati Centar za promotivne i kulturne djelatnosti “ Primera MLLL “ Banjaluka.

Inače, značaj projekta su prepoznali i u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS koji je usvojio program realizacije projekta “ Od otpada do posla ” i obezbjedio dio potrebnih finansijskih sredstava za njegovu realizaciju.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: