Prekršajni nalozi za Sportski centar „Borik“, nisu platili komunalnu taksu

Sportski centar “Borik“ u svom dvorištu ima dva reklamna medija za komercijalno oglašavanje, ali za njih ne posjeduje rješenje o plaćenoj komunalnoj taksi.

Dakle, ova javna ustanova ima jednu led medija i jedan jarbol putem koga se vrši komercijalno oglašavanje, što je vidljivo i na fotografijama, ali Gradu nije plaćena taksa.

– Detaljnim nadzorom utvrđeno je da je na dan komunalno-inspekcijskog nadzora JU SC “Borik“ posjedovalo samo predan zahtjev za pribavljanje lokacijskih uslova, odnosno da je zahtjev bio predan 26.08.2020. godine. Razlog zašto zahtjev do dana nadzora nije riješen je nepoznat – navode u Komunalnoj policiji.

JU SC “Borik“ je rješenje o lokacijskim uslovima dobilo tek 25.01.2021. godine odnosno 13 dana poslije prvog nadzora. Zahtjev za izdavanja rješenja o plaćenoj komunalnoj taksi za isticanje reklamnog medija – led displeja JU SC “Borik“ predan je tek 01.02.2021. godine odnosno 20 dana po obavljenom prvom nadzoru.

Na uvid je predan nalog za plaćanje komunalne takse za isticanje reklamnog medija – led displeja, ali ne i rješenja o plaćenoj komunalnoj taksi za isti. Da „Borik“ ove reklamne medije nije koristio samo u vlastitu promociju, nego izdavao u komercijalne svrhe dokazuju brojne fotografije koje su u posjedu Komunalne policije na kojima se vidi da se na ovim reklamnim medijima nalaze reklame namještaja, kafe, osiguravajućih kuća i slično.

Prekršajni nalozi

Zbog svega navedenog, biće izdati prekršajni nalozi. Kazna za svaki reklamni medij iznosio 1.000 KM za ustanovu i po 300 KM za odgovorno lice odnosno za direktora.

Kako ustanova posjeduje dva reklamna medija bez rješenje o plaćenoj komunalnoj taksi za isticanje reklamnog medija ukupan iznos kazne je 2.600 KM.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: