KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA

Igor Radojičić  je rođen 1966. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je magistar elektrotehnike. Osnovnu i srednju školu završio je u Banjoj Luci kao najbolji učenik generacije, a Elektrotehnički fakultet 1991. godine takođe u Banjoj
Luci, kao najbolji student generacije.
Postdiplomske studije slušao je i polagao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a magistarsku tezu odbranio 2001. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. U zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Banja Luka izabran je prvi put 1991. godine, a u zvanje višeg asistenta 2002.

NOSILAC LISTE

Zoran Talić – 

KANDIDATI POLIGRAF-a ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA BANJALUKA

Broj 2

Tatjana Čičić Odžaković

Broj 3

Željko Aleksić

Broj 4

Jelena Smiljanić

Broj 5

Dragan Sirovina

Broj 6

Dijana Jelić

Broj 7

Slobodan Bobar

Broj 8

Bojan Bojanić

Broj 9

Sanja Samardžić

Broj 10

Aleksandar Granulić

Broj 11

Tanja Barudžija

Broj 12

Aleksandar Cvetić

Broj 13

Marija Vlajić

Broj 14

Nebojša Udovičić

Broj 15

Đorđo Batar

Broj 16

Daria Kotur

Broj 17

Bojan Sandić

Broj 18

Dajana Keser

Broj 19

Sanja Todorović

Broj 20

Davor Stanišić

Broj 21

Jovana Latinović

Broj 22

Bojan Božić

Broj 23

Jovana Savić Pajić

Broj 24

Davor Antić

Broj 25

Vlado Novaković

Broj 26

Mirjana Kondić

Broj 27

Dragana Jokić

Broj 28

Maja Vuleta

Broj 29

Miloš Miletić

Broj 30

Marko Novaković

Broj 31

Tanja Mrihin

Broj 32

Bojan Mandić

Broj 33

Snježana Novaković

Broj 34

Jugoslav Dobrijević

Broj 35

Mihajlo Alavuković