KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA

Draško Stanivuković je rođen je 21. maja 1993. godine u Banjoj Luci. U rodnom gradu završio je Osnovnu školu „Aleksa Šantić” i Gimnaziju. Student je Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci…

NOSILAC LISTE

JELENA TRIVIĆ – Rođena je 8.8.1983. godine u Banjoj Luci. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2006. godine, master studije završila je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bolonji, te dokktorske studije završava 2013. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2007. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, danas u zvanju vanrednog profesora, te je gostujući profesor i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na master studijama. U Partiji demokratskog progresa aktivni je član od februara 2016. godine i aktuelni je narodni je poslanik. Udata je i majka dva sina. Aktivno govori engleski i italijanski i služi se njemačkim jezikom.

KANDIDATI PDP-a ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA BANJALUKA

Broj 2

Milko Grmuša

je rođen 1984. godine u Banjoj Luci u kojoj je završio Gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Specijalizovao se u oblasti poslovnog i korporativnog prava. Zaposlen je u Novomatik grupaciji u Republici Srpskoj i šef je Pravnog sektora Novomatik grupacije za jugoistočnu Evropu u kojoj posluje šesnaest kompanija iz pet država regije, sa preko pet hiljada zaposlenih radnika. Za četrdeset godina postojanja ove multinacionalne korporacije on je prvi čovjek iz Republike Srpske i BiH kojem je ukazano povjerenje da vodi timove iz Beograda, Skoplja, Sofije, Podgorice i Bukurešta. Govori engleski jezik.
Generalni sekretar je Partije demokratskog progresa od marta 2019. godine i član Predsjedništva PDP-a. Jedan je od autora Programa obnove PDP-a i Programa „Nova Banja Luka“.
U slobodno vrijeme se bavi publicistikom. Autor je publikacije „Novi koncept Republike Srpske“.

Broj 3

Dijana Ješić

Rođena je 24.02.2020.godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je diplomirani ekonomista, a većinu svog radnog vijeka je provela radeći u sektoru neformalnog obrazovanja. Trenutno je zaposlena i radi na poslovima iz oblasti finansija.
Kao građanski i politički aktivista pokrenula je veliki broj akcija u kojima se zalagala za prava majki, djece i osoba sa invaliditetom. Aktivni je član nekoliko udruženja građana, a koja u fokusu imaju socijalnu politiku, brigu o ugroženim kategorijama društva, te humanitarni rad.
Desetak godina je aktivNa u političkom životu, te je učestvovala u nekoliko izbornih ciklusa.
Udata je i majka dvoje djece.

Broj 4

Jovo Savanović

-Rođen je 8.10.1960. godine u Lokvarima, Stričići, opština Banja Luka. Završio je višu školu u Zagrebu, Fakultet u Novom Sadu i Beogradu a Master u Novom Sadu, magistar je Grafičkog dizajna. Oženjen je i otac jednog sina. Zaposlen u Glasu Srpske kao tehnički direktor. Ovlašteni sudski vještak iz grafoskopske struke i gostujući profesor na nekoliko univerziteta u Banjoj Luci. Član je Predsjedništva GrO. Trenutno jedini odbornik PDP-a u skupštini grada BL. Član PDP od osnivanja. Učestvovao u mnogim akcijama i izbornim ciklusima.

Broj 5

Krsto Golijanin

Rođen je 23. 11. 1957. godine u selu Šišići, opština Trnovo. Osnovnu školu završio je u Delijašima, a srednju u Sarajevu. Završio je i Višu političku školu, prvog stepena.Penzioner je i učesnik rata od prvog do posljednjeg dana. Borac je prve kategorije. Dugo vremena je proveo u sportu. Bio predsjednik Fk Zeljeznicar Banjaluka.U više navrata, bio je član Upravnog odbora pomenutog kluba. Savezni je fudbalski sudija.

Broj 6

Smilja Moravac Babić

Rođena je 2.10.1955. godine u Donjim Vijačanima, opština Prnjavor. Diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Advokat je dugi niz godina, takođe je i književnik, izdala je nekoliko knjiga. Bavi se i politikom dugi niz godina. Aktivni je član PDP od osnivanja i učestvovala u nizu akcija GrO i pres konferencija.

Broj 7

Dragan Milanović

– Rođen je 12.10.1980. godine u Mostaru. Pohađao je i završio gimnaziju u Gackom. Diplomirani je ekonomista a trenutno pohađa postiplomski studij na Fakultetu za realestate mangment (Menadžnent za nekretnine), Beograd. Generalni je direktor kompanije ,,Remaks“. Član Predsjedništva i potpredsjednik Gradskog odbora. Učestvovao u mnogim akcijama GrO kao i pres konferencijama. Oženjen, otac troje djece.

Broj 8

Nemanja Kondić

-Rođen je 26. 01. 1997. godine u Banjoj Luci. Član je PDP-a godinu dana. Student je ekonomije i aktivni član MDP-a čiji je i potpredsjednik. Učestvuje u svim aktivnostima i mnogo doprinosi radu Partije. Organizovao mnoge akcije mladih PDP kao i Gradskog odbora PDP.

Broj 9

Mira Gavrić

-Rođena je 1959-te godine u Dvoru. Završila je gimnaziju i Medicinski fakultet u Beofradu. Primarijus Dr. Pedijatrije. Učestvovala je u raznim projektima. Dugi niz godina je član PDP-a i učestvovala je u mnogobrojnim izbornim ciklusima kao i akcijama i press konferencijama Gradskog odbora.

Broj 10

Novak Petrović

-Rođen je 1958. godine. Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Banjoj Luci. Učesnik je rata od prvog dana. Otac je dva sina i ima petoro unučadi. Aktivni je član PDP od osnivanja gdje je učestvovao u mnogobrojnim akcijama i veliki doprinos je dao na unaprijeđivanju i uređenju naselja Starčevica.

Broj 11

Dragana Kljajić

-Rođena je 14.11.1983. godine u Banjoj Luci gdje je završila osnovnu školu, Gimnaziju i Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položila 2018. godine pred Vrhovnim sudom RS. Prvo radno iskustvo je stekla u Gradskoj upravi , Odjeljenje ua opštu upravu u službi za skupštinske poslove i gradodačelnika kao i u kancelariji za besplatne pravne pomoći. Od 2012. godine zaposlena u MUP RS, prve dvije godine radila je pravne poslove za tadašnji CJB (centr javne bezbjednosti) Banja Luka, a od tada do današnjeg dana radi na informativnim poslovima tj. Učestvuje u pisanju zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti MUPA. Majka je dječaka od četiri godine i aktivan član PDP-a.

Broj 12

Predrag Polić

– Rođen je 23.1.1964. godine u Banjoj Luci. Pohađao i završio osnovnu i srednju školu, takođe u Banjoj Luci. Član PDP-a od osnivanja. Aktivno je učestvovao i organizovao mnoge akcije naše gradske organizacije. Oženjen je i bavi se privatnim biznisom.

Broj 13

Ivana Granula

– Rođena je 8. 2. 1993. godine u Banjoj Luci. Završila je srednju Ekonosmku školu u Banjoj Luci, a potom i Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Prvo radno iskustvo stekla je u Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BIH, kao pripravnik na poslovima pravnika za radne odnose i personalnu evidenciju. Položila je stručni ispit za rad u organima uprave. Stažirala u Narodnoj skupštini RS, te bila učesnik brojnih seminara iz oblasti prava i politike.

Broj 14

Igor Maksić

– Igor Maksić je rođen 23.12.1986. godine u Banjoj Luci. Diplomirani je vaspitač predškolskog obrazovanja. Zaposlen je u centru za predškolsko i član skupštine OKK Borac. Učesnik brojnih humanitarnih akcija. Oženjen, otac jednog djeteta.

Broj 15

Ivan Begić

– Ivan Begić je rođen 08.06.1997.godine u Prijedoru. Završio je srednju građevinsku školu u Prijedoru kao učenik generacije. Student je Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, odsjek građevinarstvo i International University Sarajevo odsjek putevi. Bavi se novinarstvom, fotografijom, kao i humanitarnim radom, predsjednik je mladih PDP-a Banjaluka.

Broj 16

Tanja Palačković

– Rođena je 5.5.1994.godine u Banjoj Luci. Pohađala je i završila Osnovnu i srednju tehničku školu, smijer mašinski tehničar. Aktivni je član Gradskog odbora PDP i učestvovala je u mnogobrojnim akcijama kao volonter. Aktivno je učestvovala u tri izborna ciklusa.

Broj 17

– Rođen je 12.2.1978. godine u Banjoj Luci. Diplomirao je na fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci, odsjek studija za socijalni rad, trenutno je na popodstdiplomskim studijama na fakultetu političkih nauka u Beofradu, smijer međunarodni odnosi. Od 2010. godine do 2014. godine radio je u Gradskoj upravi, odjeljenje za društvene djelatnosti a od 2015. godine zaposlen je u JU Centar za socijalni rad Banja Luka. Član je PDP-a dvije godine i učestvovao je i organizovao mnoštvo akcija za Gradski odbor PDp Banja Luka

Broj 18

Brankica Radinković

– Rođena je 1953. godine u Banjoj Luci gdje je završila zubotehničku školu. Zaposlena u Domu zdravlja BL do 2007.godine a nakon toga radi u privatnom preduzeću za sanitarno ekološku zaštitu. Od 2014.godine u penziji. U periodu od 1998, godine aktivno učestvovala u organizovanju i djelovanju Sindikata u zdravstvu, stekla mnoga neformalna znanja i vještine vezano za rad sa ljudima i upravljanja ljudskim resursima.

Broj 19

Velibor Vukajlović

– Rođen je 10.11.1980.godine u Banjoj Luci. Završio je srednju Ekonomsku školu u Banjoj Luci. Potom je završio Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, te je na Apeironu završio ekonomiju. Radio je 3 godine u privatnoj firmi na poslovima međunarodne špedicije i turizma). Potom je 14 godina radio JU SC Borik. Položio je državni ispit za rad u organima državne uprave.Tečno govori engleski jezik.Trenutno je na master studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Broj 20

Saša Čekrlija

– Saša Čekrlija, rođen 03.09.1976. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Prirodno-matematički fakuklet. Doktorirao je na problematici održivog razvoja u turizmu čime se i danas bavi. Zaposlen je kao docent na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Član je Glavnog odbora Partije demokratkog progresa. Oženjen je, otac dvoje djece.

Broj 21

Jasna Đurović

– Rođena je 1974. U Banjoj Luci ,gdje završava osnovnu muzičku školu ,a srednju muzičku završila je u Zemunu .Diplomirala je na Akademiji umjetnosti na odsjeku za klavir sa najvišim ocjenama. Bila stipendista fonda “Petar Kočic”. Bavi se klavirskom pedagogijom i pijanizmom. Usavšavala se kod eminentnih klavirskih pedagoga i pijanista. Zaposlena je u muzičkoj školi “Vlado Miloševic ” u Banjoj Luci kao profesor klavira na osnovnoj i srednjoj školi. Majka je 2 djece. Predsjednik je Savjeta za kulturu i obrazovanje PDP-a. Njen cilj je razvijanje svijesti o kulturi i umjetnosti u našem gradu ,kao i osnivanje Fonda za mlade talente iz oblasti kulture i umjetnosti pri Gradskoj upravi,iz kojeg bi se finansirali odlasci na takmičenja svih mladih i perspektivnih umjetnika koji predstavljaju grad i Republiku Srpsku van naših granica.

Broj 22

Vladimir Grujić

– Rođen u Banjaluci 30.04.1981 godine. Po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, radio kao menadžer prodaje Toyota vozila u BiH, nakon čega se zapošljava u naftnoj industriji, a na mjesto načelnika sektora za izvoz Rafinerije nafte Brod je imenovan sa 29 godina. Trenutno radi u privatnom preduzeću kao poslovni konsultant, od 2014. godine je imenovan za stalnog sudskog vještaka mašinske struke i vrši izradu stručnih nalaza za sudove u BiH. Aktivno govori engleski jezik, osnivač portala o automobilizmu Moj Volan.

Broj 23

Tatjana Berić

– Rođena je 1.12.1991. godine u Banjoj Luci. Završila je srednju medicinsku školu trenutno je student politikologije. Par godina ima zdravstvenih problema te mora da koristi medicinska pomagala kako bi se kretala ali to je nije spriječilo da postane jedan od najaktivnijih članova naše gradske organizacije.

Broj 24

Dejan Gračanin

– Rođen je 21.1.1986. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je tehničar drumskog saobraćaja. Trenutno zaposlen. Duži niz godina je aktivni član PDP-a i organizovao je i učestvovao u mnogobrojnim akcijama Gradskog odbora. Bavi se humanitarnim radom i osnovao je privatni biznis.

Broj 25

Haris Đelić

– Rođen je 23.1.1984. godine u Banjoj Luci. Odrastao je u Njemačkoj a studirao u Austriji. Poznavanje jezika, Njemački jezik C2 kao i Engleski jezik . Završioo je studije informacione Tehnologije. Trenutno je direktor privatnog društva. Aktivista je Gradskog odbora.

Broj 26

Aleksa Tegeltija

– Rođena je 26.09.1998. godine u Banjoj Luci. Pohađala je Katolički školski centar Banja Luka, Ivan Merz. Student je specijalne edukacije i socijalne rehabilitacije. Završna godina. Volonter je i radi kao ass u Osnovnoj školi sa dječakom koji ima autizam. Aktivna je u mladima PDP.

Broj 27

Milenko Tomić

– Rođen je 27.3.1971.godine u Ključu. Pohađao je i završio srednju željezničku tehničku školu u Sarajevu. Oficirsku školu je završio u Banjoj Luci i bio oficir VRS. Trenutno radi u željeznicama RS. Oženjen, otac dva sina.

Broj 28

Sanja Velimir

– Rođena je 17.9.1994. godine u Banjoj Luci. Pohađala i završila je srednju ugostiteljsku školu, smijer trgovački tehničar. Aktivista je Gradskog odbora PDP Banja Luka. Mlada je osoba koja je spremna da se zalaže za novu i ljepšu Banja Luku.

Broj 29

Petar Rokvić

– Rođen 15. 10. 1941. godine u Bosanskom Petrovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom mjestu, srednju školu u Sarajevu, a Tehnološki i Farmaceutski fakultet u Beogradu. Postdiplomske studije i magisterijum na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Radio je u Ministarstvu zdravlja BiH, Bosnalijeku, Zavodu za kliničku farmaciju Sarajevo, Sanitetskoj namjenskoj prozvodnji Sarajevo, Krajina lijeku Banjaluka, te Agenciji za lijekove.

Broj 30

Milenko Strika 

– Rođen je 1966. godine u Krupi na Vrbasu, borac je prve kategorije i predsjednik Gradskog odbora banjalučkih veterana odbrambeno otadžbinskog rata RS. Predratni privrednik, trenutno nije zaposlen.

Broj 31

Gordana Skenderija

– Gordana Skenderija rođena je 1953. u Šibeniku, Hrvatska.
Profesor francuskog i italijanskog jezika, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru, 1975. godine. Pored francuskog i italijanskog, govori i engleski jezik.
Od 1976. do dolaska u Banju Luku 1991. radila je u turizmu, kao odgovorno lice za inostrano tržište u „Solaris“-u i bila direktor Turističke agencije „Jadranturs“ u Šibeniku.
Dolaskom u Banju Luku radila je kao profesor francuskog jezika u Ugostiteljsko-turističkoj, Ekonomskoj i Elektrotehničkoj školi, te vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Bila je direktor Turističke organizacije Republike Srpske.
U ratnom i poslijeratnom periodu bavila se i humanitarnim radom, za šta je od Civilne zaštite Italije nagrađena Poveljom dobročinstva i Bronzanom medaljom za humanitarni rad od 1993. do 1998. u korist naroda BIH, kao i od italijanskog SFOR-a.
Od Banjalučke Eparhije je dobila Posebnu zahvalnicu za učešće u izgradnji Hrama Hrista Spasitelja.
Majka je troje djece i baka četvoro unučadi.

Broj 32

Ognjen Savanović

– Rođen je 4.5.2000. godine u Banjoj Luci. Završio je srednju, ugostiteljsku školu, odsjek ugostiteljski tehničar. Trenutno je student menadžmenta i marketinga malih i srednjih preduzeća. Član je PDP-a godinu dana, član mladih PDP-a. Učestvovao u mnogobrojnih akcijama mladih kao i Akkcijama Gradskog odbora PDP-a Banja Luka.

Broj 33

Nadežda Tomić

– Rođena je 03.09.1994. godine u Banjoj Luci. Osnovnu i srednju školu takođe je završila u Banjoj Luci. Po struci je prehrambeni tehničar, trenutno je zaposlena. Profesionalno se bavila sportom. Prvak je svijeta i proamaterski prvak Evrope, višestruki osvajač prvenstava BiH u kik boksu.

Broj 34

Jovan Marković

– Rođen je 13.10.1973. godine u S Vitivlje, opština Travnik, gdje je završio Osnovnu školu sa odličnim uspjehom. Srednju vojnu školu kopnene vojske JNA završio je 1992. godine, takođe sa odličnim uspjehom. Zbog izbijanja rata u bivšoj BiH prekida samoinicijativno školovanje na Vojnoj akademiji u Beogradu. Od juna 1992. pa do ranjavanja i penzionisanja u maju 1995. godine obavlja razne dužnosti u Vojsci RS. Sin je palog borca RS. Bavi se privatnim preduzetništvom. Nije oženjen i trenutno živi u Banjaluci.

Broj 35

Pavle Knežević

– Rođen je 01.09.1996. godine u Banjoj Luci. Završio je gimnaziju. Trenutno je student. Predsjednik je udruženja građana Petrićevac. Bavi se sportom i redovno učestvuje u radnim akcijama za bolju i ljepšu Banja Luku. c