Odlična vijest iz Uprave grada Banjaluka

Grad Banja Luka je raspisao javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći  za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije-vantjelesne oplodnje.

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći može se ostvariti ako su ispunjeni  sljedeći  uslovi: da žena nije starija od 42 godine; da ima prebivalište na području grada Banje Luke u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs; da joj je u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na dvije procedure asistirane reprodukcije na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a da su iste neuspjele.

Zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, sa potrebnom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično – na protokol Gradske uprave u kancelariju broj 16 (šalter 1 ili 2) ili putem pošte, na adresu Grad Banja Luka-Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg Srpskih vladara br.1,78 000 Banja Luka.

Za dodatne informacije možete se obratiti Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport na telefon broj 051/244-444 lokal 710 i 712, ili direktno u kancelariji broj 23, u prizemlju zgrade.

Finansijska sredstva

Za sufinansiranje vantjelesne oplodnje u 2017. godini biće izdvojeno 65.000 KM iz gradskog budžeta.

U 2016. godini, od  ukupno zaprimljena 34 zahtjeva, podržano je 14 zahtjeva u ukupnom iznosu od 35.000 KM, ili u pojedinačnom iznosu od po 2.500 KM, koliko će se odobravati i u 2017. godini.

Sa ciljem podrške pronatalitetnoj politici, Grad Banja Luka je, od 2009. godine, pozitivno riješeno 105 zahtjeva za što je izdvojeno 271.300 KM. U procedurama vantjelesne oplodnje, sufinansiranim  budžetskim sredstvima Grada, do sada je rođeno šest beba.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI