Od danas produženo radno vrijeme ugostiteljima

Gradonačelnik Igor Radojičić donio je zaključak kojim  se reguliše radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Banja Luka, u periodu od 1. decembra 2017. godine do 15. januara 2018. godine, kao i pojedinih trgovinskih objekata na Dan Republike 9. januara 2018. godine.

Prema zaključku, u periodu od 1. decembra 2017. godine do 15. januara 2018. godine, ugostiteljski objekti na području grada Banja Luka mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banja Luka.

Duže radno vrijeme definisano ovim Zaključkom odnosi se isključivo na ugostiteljske objekte smještene van stambeno-poslovnih zgrada kolektivnog stanovanja.

Svi ugostiteljski objekti na području grada Banja Luka (u skladu sa članom 13. Odluke), mogu raditi u neograničenom radnom vremenu:

– 01.01.2018. godine,

– 02.01.2018. godine

– 07.01.2018. godine i

– 14.01.2018. godine.

U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom, i to:

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

od 07,00 do 01,00 čas, radnim danima,

od 07,00 do 02,00 časa, vikendom (petak i subota).

 

Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta «zlatna kašika»:

od 07,00 do 02,00 časa, radnim danima,

od 07,00 do 03,00 časa, vikendom (petak i subota).

 

Noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):

od 19,00 do 04,00 časa,

od 19,00 do 05,00 časova, vikendom (petak i subota).

 

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):

od 07,00 do 04,00 časa.

U navedenom periodu ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja,  rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom:

od 07,00 do 23,00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).

 

Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta «zlatna kašika»:

od 07,00 do 24,00 časa, radnim danima,

od 07,00 do 01,00 čas, vikendom (petak i subota).

 

Na republički praznik – Dan Republike 09. januara 2018. godine, na području grada Banja Luka, mimo Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka mogu da rade u vremenu od 08,00 do 13,00 časova:

prodajni objekti koji se bave trgovinom na malo mesom i proizvodima od mesa (mesnice),

prodajni objekti samostalnih preduzetnika u kojima se obavlja trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe), i

prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo cvijećem (cvjećare).

Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na Dan Republike omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

 

Zaključak je donesen na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata za predstojeće republičke i vjerske praznike, kako bi se obezbijedila bogata i raznovrsna ugostiteljsko-turistička ponuda, te radom prodajnih objekata, u cilju zadovoljavanja povećanih potreba građana na dan republičkog praznika.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: