Muzičari i umjetnici traže podršku za produkciju autorske i ozbiljne muzike

Grupa muzičara i umjetnika iz Banjaluke pokreće inicijativu za usvajanje mjera za podršku produkciji autorske i ozbiljne muzike u Republici Srpskoj. Kreirano je 12 mjera kojima bi se unaprijedila ova oblast. Ovim putem želimo da pružimo mogućnost umjetnicima, kao i javnosti da daju svoje sugestije i javnu podršku. Nakon dobijenih komentara mjere će se uputiti nadležnim institucijama Republike Srpske i lokalnih zajednica.

12 MJERA ZA PODRŠKU PRODUKCIJI AUTORSKE I OZBILJNE MUZIKE U REPUBLICI SRPSKOJ

Povećati budžetske stavke na republičkom i lokalnom nivou za finansiranje autorske i ozbiljne muzike.

Pojednostaviti apliciranje na sredstva podrške u pravcu da se dostavljaju samo biografije i demo snimci uz minimalnu popratnu dokumentaciju. Pronaći model da umjetnici mogu predavati projekte samostalno i mimo udruženja građana. Izraditi kriterije koje će voditi ka kvalitetu muzike.

Razmotriti mogućnost da se raspiše međunarodni konkurs za podršku izdavačima i koncertnim promoterima koji bi izdavali autorsku muziku iz RS na području čitavog regiona i bili koncertni menadžeri za grupe koje dolaze iz RS.

Odrediti moratorijum od godinu dana na angažovanje muzički sastava koji ne dolaze iz Republike Srpske od strane republičkih i lokalnih institucija.

Napraviti listu reprezentativnih muzičkih projekata i sastava koji će biti promovisani u inostranstvu putem predstavništava Republike Srpske kao i na principu razmjene sa pobratinskim gradovima i razmjena unutar same RS i BiH.

Usloviti finansiranje muzičkih festivala iz Budžeta RS i lokalnih zajednica učešćem određenog broja domaćih sastava.

Zakonski regulisati da mediji čiji su osnivači ili se finansiraju od strane Republike Srpske i lokalne zajednice imaju obavezu emitovanja najmanje 30 % muzike domaćih autora ili izvođača.

Izraditi digitalnu platformu za komunikaciju muzičkih sastava iz Republike Srpske sa menadžmentom kulturnih centara i koncertnih prostora u Republici Srpskoj. Iskoristiti mehanizam paralelnih veza za za proširenje ove platforme i na kulturne institucije u Srbiji.

Usvojiti plan za organizovane posjete učenika koncertima autorske i ozbiljne muzike u sklopu plana i programa muzičke kulture u osnovnim i srednjim školama.

Ukinuti taksu za javne nastupe koja se naplaćuje na lokalnom nivou za sastave koji izvode autorsku i ozbiljnu muziku.

Smanjiti poreze na autorske honorare za umjetnike na 10%.

Omogućiti pravne pretpostavke da domaći sastavi koji izvode autorsku i ozbiljnu muziku mogu besplatno ili uz minimalnu nadoknadu koristiti koncertne prostore, a da se to ne uslovljava ne naplaćivanjem karata.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: