Konkurs za izlaganje u galerijskom prostoru JU „Banski dvor

Konkurs je otvoren za: samostalne i autorske izložbe, kao i za kustoske izložbe / projekte, za umjetničke prezentacije, projekcije, promocije i diskusije.

Svi učesnici Konkursa dužni su dostaviti:
• sažet opis projekta (do dvije stranice)
• podatke o izlagaču/izlagačima (ime i prezime, broj telefona i važeća imejl adresa)
• tehničku specifikaciju projekta
• vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše ili linkovi ka video radovima)
• kratku biografiju
Uslovi
Izabrani projekti moraju biti spremni za realizaciju izložbenog programa od 10. marta 2023. godine. Termini izlaganja biće naknadno utvrđeni. Umjetnici se obavezuju da će realizovati projekte koji su prihvaćeni na Konkursu. Ukoliko autori u značajnijoj mjeri izmijene projekat u odnosu na projektni prijedlog odobren na Konkursu, Banski dvor zadržava pravo da ne prihvati izmjene.

Za sve prihvaćene projekte Banski dvor će obezbijediti:
• Promotivnu medijsku kampanju i izradu promotivnih materijala izložbe (grafički dizajn i štampa plakata, kataloga, najavnog bilborda…)
• Boravak u Banjaluci za vrijeme postavke i otvaranja izložbe
• Dostupnu tehničku opremu (detalji će biti dogovoreni sa autorom)

Način prijave na Konkurs:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u PDF fajlu ne većem od 15 MB. U prijavi na Konkurs obavezno moraju biti navedeni: naziv projekta / ime prezime / godina nastanka. U slučaju da u konkursnoj prijavi nedostaju neki od traženih podataka, priložena dokumentacija smatraće se nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje. Prijava na Konkurs se može poslati ISKLjUČIVO elektronskim putem na adresu: [email protected]
Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem navedenog imejla.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI