Konkurs, “Fotografijom kroz Srpsku 2023”

PROPOZICIJE TAKMIČENjA

ORGANIZATOR
Turistička organizacija Republike Srpske (TORS) uz podršku Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske (MTT RS)

TEMA
Turističke ljepote Republike Srpske – Nagrađujemo najljepše fotografije nastale na području Republike Srpske, koje prikazuju prirodne ljepote, pejzaže, selo, grad, zanimljiva mjesta, kulturno istorijsko nasljeđe…

CILj KONKURSA
Promocija Republike Srpske kroz fotografiju.

OSNOVNE PROPOZICIJE
-Na Foto konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 15 godina, iz zemlje i inostranstva, a učešće na konkursu je besplatno.
-Na Foto konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u TORS-u i MTT RS, kao ni članovi njihovih porodica (roditelji, supružnici, djeca).
-TORS i MTT RS imaju neograničeno pravo na slobodno korišćenje fotografija u promotivne svrhe.
-Fotografije koje na sebi imaju potpis autora neće biti prihvaćene. U tom smislu, molimo vas da obilježene fotografije na ovaj način ne šaljete.
-Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti dio konkursa.
-Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obavještenja učesnika.

PROPOZICIJE ZA FOTOGRAFIJE
–Fotografije moraju biti napravljene isključivo na teritoriji Republike Srpske i moraju odgovarati temi konkursa.
-Autori mogu da konkurišu sa crno-bjelim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 4 fotografije.
-Fotografije nemaju ograničenje po pitanju vremena nastanka.
-Maksimalna dimenzija duže strane fotografije mora biti 1920 px, u 300 dpi, u JPEG formatu, kompresije 7-10, veličina fotografije do 2 mb.

PRIPREMA I OBILjEŽAVANjE FOTOGRAFIJA
-Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.
-Svi radovi moraju biti propisno obilježeni, tako što svakom radu autor treba da doda svoje ime i prezime, naziv fotografije, kao i lokaciju fotografisanja (na primjer: Petar Petrović – Slapovi – Krupa na Vrbasu, Banja Luka).

TRAJANjE KONKURSA I DOSTAVA FOTOGRAFIJA
-Rok za slanje radova je od 23.10.2023. do 03.12.2023. godine (do 23:59 sati).
-Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu: [email protected].
-U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:
• Ime i prezime autora,
• Mjesto i država prebivališta,
• Mejl adresu,
• Broj telefona – nije obavezno (za potrebe obavještavanja dobitnika),
• Mjesto i godinu nastanka fotografije.
IZBOR FOTOGRAFIJA
-Stručni žiri će izabrati najljepše fotografije u periodu od 15 dana nakon završetka foto konkursa, koje će biti izložene na društvenim mrežama TORS-a, gdje će i posjetioci moći da ih pogledaju i glasaju za svoje favorite. Autori najljepših fotografija biće obavješteni putem e-mail adrese koju dostave prilikom prijave.

Stručni žiri će biti u sastavu:

Dragan Prole, MF AUFBiH, EFIAP/d2, Republika Srpska, BiH, Predsjednik žirija
Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, Slovenija, Član žirija
Branislav Brkić, MF FSS, MFIAP, Srbija, Član žirija

GLAVNE NAGRADE
1. Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 1000,00 KM
2. Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 700,00 KM
3. Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 500,00 KM
SPECIJALNE NAGRADE
1. Nagrada publike – turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 300,00 KM
2. Najljepša fotografija iz svake od 63 opštine i grada Republike Srpske – 63 x turistički vaučer u iznosu od po 100,00 KM
AUTORSKA PRAVA
-Svaki učesnik konkursa mora biti autor fotografija koje prijavljuje na konkurs.
-Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.
-Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim elektronskim i štampanim materijalima TORS-a i MTT RS, kao i za reprodukovanje radova u drugim medijima, uz jasnu naznaku autora fotografije.
-Radovi dostavljeni organizatoru radi učešća na konkursu „Fotografijom kroz Srpsku 2023“ se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje fotografije na korišćenje u promotivne svrhe TORS-u i MTT RS i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.
-Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i slično prispjelih i objavljenih fotografija od strane drugih lica.
-Sve prijavljene fotografije ne smiju sadržati nikakvo kriminalno djelo/aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smiju se kršiti autorska prava, pravila, niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica. Zabranjeno je dodavanje logo-a, logotipa, “watermark“-a i sličnih oznaka na fotografijama.
-Organizator nije odgovoran za sve netačne ili nepotpune informacije od strane učesnika ili mogućih tehničkih i softverskih problema web programa-aplikacije konkursa, kao ni za moguće probleme u slučaju kompjuterskih virusa i drugih neovlašćenih intervencija i ostalih tehničkih problema.
-Organizator može koristiti prispjele radove u svrhu promocije Republike Srpske, bez plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja, izmjene ili obrade fotografije (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora.

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANjE NAGRADA
-Organizator će obavjestiti nagrađenog učesnika telefonom ili mejlom koji je dostavio o načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.
-Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodjelu nagrade tom licu.
-Učesnici su dužni da lično preuzmu nagrade. U slučaju da učesnici nisu u mogućnosti da lično preuzmu nagrade, moguće je da je preuzme osoba koja je ovlašćena za to.

PUBLICITET
-Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti (ime i prezime i mjesto i država prebivališta) mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve naknade.
-Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez naknade, bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatih saglasnosti.

IZMJENA PRAVILA
-Organizator zadržava pravo na promjenu bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obavještavanja korisnika.
-Izmjena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta TORS-a i MTT RS.

PREKID KONKURSA
-Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavješteni putem pismenog obavještenja na sajtu TORS-a i MTT RS.
-TORS i MTT RS ne odgovaraju za eventualni prekid konkursa.

INFORMACIJE I KONTAKT
Sva pitanja vezana za nagradni foto-konkurs možete dobiti pozivom na broj: +387 51 229 720
svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 ili slanjem mejla na: [email protected] .

Linkovi:
www.turizamrs.org
www.vladars.net

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: