Iz seoske učionice u Upravni odbor Gradske razvojne agencije Banjaluka?

Grad Banjaluka trebalo bi da izabere nove članove Upravnog odbora Gradske razvojne agencije. Gradonačelnik Igor Radojičić je odobrio imenovanje tri kandidata o kojima će se odlučivati na narednom zasijedanju Skupštine grada Banjaluka.

Jedan od predloženih kandidata bar prema objavljenoj biografiji je tu “zalutao” ili je samo podoban.  Za člana Upravnog odbora Gradske razvojne agencije Banjaluka predložena je Milena Aćić nastavnica u osnovnoj školi u Potkozarju.

Iz biografije Milene Aćić  teško je pronaći argumente  prema kojima bi bila imenovana na tako važno mjesto u tako važnoj gradskoj agenciji. U njenoj biografiji koja je priložena uz odluku o imenovanju, stoji da je rođena u Drvaru, da je radila u osnovnoj školi u Staroj Dubravi, a da sada radi u osnovnu školu u Potkozarju.  U njenoj biografiji stoji i da je kao student posredovala pri zapošljavanju ljudi iz BiH u inostranstvo.

O Gradskoj razvojnoj agenciji:

Gradska  razvojna  agencija  Banja Luka  оsnоvаnа је  od  strane Grada u sklаdu sа  Zаkоnоm о  pоdsticаnju  rаzvоја mаlih i srеdnjih prеduzеćа RS. Agencija djеluје kао prаvnо  licе i nеprоfitnа оrgаnizаciја. Nadzor nad njenim radom vrši Skupština Grada i Gradonačelnik.

Glavni cilj osnivanja Agencije je uspostavljanje jedne funkcionalne i operativne jedinice koja se kao posebno pravno lice  lako  prilagođava  promjenama  i  brzo  reaguje  u  skladu  sa  razvojnim  trendovima  i  potrebama, te kao takva kontinuirano pokreće, predlaže, priprema i provodi razvojne projekte.

 

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: