Gradski službenici ćute dok se uništava put i pravi deponija u komšiluku

Poštovani, nakon drugog sastanka skupa građana iz Čelanovačke ulice odlučili smo zatražiti vašu pomoć i podršku jer smatramo da iznošenjem ovog slučaja pred javnost možemo izvršiti dodatni pritisak na GU Banja Luka, te GP MG MIND iz Mrkonjić Grada, koji su svojim činjenjem ugrozili normalnu egzistenciju nas kao stanovnika ove male ulice u MZ Motike.

Naš problem je počeo krajem mjeseca oktobra kada su kamioni MG minda počeli da dovoze zemlju na parcelu u vlasništvu Grada, a koja se nalazi u našoj ulici. Na naš upit radnici MG minda su odgovorili da se pravi neki put i da će dovesti tu par kamiona zemlje.

Mjesec dana kasnije, nakon više stotina dovezenih kamiona shvatili smo da se dešava nešto drugo. Naša ulica je već tada bila devastirana do neprohodnosti, a deponija je počela da se širi sve više i ugrožava privatno imanje ispod nje.

granica deponije i privatnog imanja

Uputili smo dopis GU (18.11. 2019) i dobili smo odgovor da su u dogovru sa MG Mindom odlučili da deponuju iskopni materijal sa rekonstrukcije Ulice kralja Aleksandra I Karađorđevića u našu ulicu, da se put Čelanovačka ulica mora nasuti, održavati i biti prohodan za vrijeme radova. Umjesto toga kamioni, u pretovaru, nastavili su da voze. Put je totalno uništen, vodovadna cijev lokalnog vodovoda koja ide trasom puta je pokidana i ugrožena na nekoliko mjesta.

Kako put nije nasut, održavan i ponajmanje učinjen prohodnim, uslijed pogoršanja vremena, bili smo primorani poslati prijave nadležnim inspekcijama grada. Ni nakon naših prijava ništa se nije promijenilo te smo u srijedu 11.12. 2019 blokirali ulaz u ulicu za kamione i mašine MG Minda, te sa prvog skupa građana uputili potpisanu predstavku gradskim institucijama u kojoj smo tražili da se momentalno prekinu radovi vezani za ovaj lokalitet dok se u dogovoru sa stanovništvom ulice i savjetom MZ Motike (u skladu sa svim važećim zakonima i propisima) jasno ne definiše namjena te gradske parcele, namjena deponije, njen obim, te dalji način funkcionisanja koji neće biti na štetu kvaliteta života građana koji su direktno oštećeni ovim radnjama.

blokada puta

U komunikaciji sa GU i MG Mindom smo shvatili da ne postoji nikakva pismena odluka i plan za namjenu tog zemljišta, već da su MG MIND i Grad sve vrijeme radili na osnovu usmenog dogovra, bez da su prethodno obezbijedili dozvole, saglasnost, ekološku dozvolu….

Takođe, način na koji je razvijana deponija je bio totalno pogrešan, što nam je na licu mjesta u neformalnom razgovoru potvrdio sudski vještak geološke struke. Pošto se zemljom zatrpava dolina i strmina iznad privatnog imanja neophodno je bilo izvršiti elaborat o načinu nasipanja. Ispitati podzemne vode (kojih ima ispod lokaliteta deponije), skinuti humusni sloj zemljišta prije nasipanja (da ne bi došlo do klizanja materijala), materijal nasipati ravnomjerno i slojevito, odvajati beton i asvalt od nasipnog materijala…

Ništa od ovog nije urađeno, već je zemlja gomilana na samoj granici sa privatnim imanjem (iako propis kaže najmanje 3 m), te su tone materijala završile u privatnoj parceli, a sama deponija nadvisila imanje za nekoliko metara. Vlasnici imanja su trenutno u procesu pripreme pravnih radnji neophodnih da se podnese tužba protiv grada i izvođača za smetnju posjeda i nadoknadu štete.

Pored MG Minda materijal je počela da dovozi Niskogradnja Laktaši (i ako ne radi na odvozu zemlje sa Petrićevca) te mnogobrojni prevoznici kabastog i građevinskog otpada što je dovelo do dodatnog uništenja puta i pojave smeća na deponiji zemlje.

Dovoz materijala je prestao od dana blokade, imali smo sastanak sa koordinatorima ovog nedjela iz GU na kojem se nisu jasno izjasnili šta je krajnja namjena ovog zemljišta i na koji način će to uticati na život ljudi koji žive u neposrednoj blizini. Dobili smo obećanje da će se put sanirati kad se završe radovi na Petrićevcu, a to je tek krajem decembra. Već više od dva mjeseca put je jedva prohodan, tako da smo u ovom slučaju gurnuti u stranu i mimo svakih zakonskih i društvenih normi prinuđeni da gacamo u čizmama kroz blato i da svoju djecu šaljemo u školu preko okolnih livada, a da pri tome niko ne reaguje ili snosi neke posljedice za svoja nedjela.

Ovaj problem je vrhunac diletantskog odnosa Odjeljenja za saobraćaj i puteve i ostalih službi grada pri izgradnji puta na Petrićevcu. Već vam je poznato da su pri ovoj izgradnji uništene Banijska i Ljevčanska ulice, te sada i ulica Čelanovački put. Odvoz iskopanog materijala se vrši glavnim putem kroz Petrićevac i Motike. Put je kategorizovan sa opterećenjem od 12,5 tona, dok kamioni nasuti materijalom kojeg voze teže i do 45 tona.

Ovim je nanesena nemjerljiva šteta putu koji se nalazi u očajnom stanju, a predstavlja jedini put za hiljade ljudi koji žive u naseljima iznad Petrićevca. Na više mjesta se na putu nalazi potencionalno klizište, koje je dodatno aktivirano intenzivnim opterećenjem, te su se pojavile veće pukotine i rasjedi na mjestima klizišta.
Materijal se i dalje iskopava i odvozi, te se nasumično istresa na stare puteve, napuštena imanja, proširenja kraj puta… Trudimo se da prijavimo slučajeve nelegalnog odlaganja nadležnom inspektoratu, ali zakonske manjkavosti, loša kontrola i na kraju inertnost svih gradskih službi ne doprinose rješenju problema.

 

Stoga, zamoljavamo se da u vašem mediju posvetite prostor ovom problemu, da tražite od grada na uvid dozvole i odluke (dozovolu za otvaranje i deponovanje u Čelanovačkoj ulici, dozvolu za prekoračenje nosivosti kojom je put ograničen, odluku o namjeni gradskog zemljišta na kojem su deponovali materijal…) da posjetite mjesto deponije i Čelanovačku ulicu da bi ljudi mogli da daju izjave i obrate se javnosti i da zajedno učestvujemo u rješavanju ovog problema. Takođe tražimo da se ispita činjenje inspekcijskih organa grada, te da li je po zapremljenim pismenim i usmenim prijavama inspekcija reagovala, te na koji način i da li je kažnjen izvođač radova koji se oglušio zakon.

Mi ćemo inicijativom prema gradu tražiti da se iznađe rješenje da se na gradskoj parceli u našoj ulici zemljište u vlasništvu grada uredi, kultiviše i da se u budućnosti namjena tog zemljišta odredi u saglasnosti sa nama, kao komšijama, stanovnicima MZ Motike i na kraju sa svim građanima Banja Luke, jer naš interes nije mikrolokalnog karaktera, i ne želimo da se 30 dunuma zemljišta na predivnoj lokaciji obezvrijedi, te da se iznajmi ili proda nekoj građevinskoj firmi da napravi građevinsku podstanicu za deponovanje materijala, smještaj mašina…

Zahvaljujemo

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: