Djeca sve češće meta predatora

Porast broja krivičnih djela protiv polnog integriteta te seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta zabilježen je u Republici Srpskoj tokom protekle godine, potvrdili su iz MUP-a RS.

“U 2020. godini evidentirano je 89 krivičnih dijela protiv polnog integriteta i krivičnih dijela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, a u 2019. godini evidentirana su 74 ovakva djela”, rekli su u MUP-u RS.

Podsjećamo, Republika Srpska je 2018. godine dobila registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i ikorištavanja djece, a svrha registra je obezbjeđivanje zaštite djece te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

“U registar se upisuju i lica koja su pravosnažno osuđena za navedena krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica, prema zakonima koji su prestali da važe, a podaci se mogu davati sudu, tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova, kao i organima i organizacijama, ustanovama, institucijama i udruženjima koja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt s djecom ako za to postoji opravdan interes”, podsjetili su u MUP-u RS.

Iz Udruženja “Nova generacija”, koje se bavi pomovisanjem i zaštitom ljudskih prava, prvenstveno prava djeteta, ističu da su zlostavljanje i nasilje česte teme zbog kojih se djeca obraćaju, tačnije pozivaju “plavi telefon”, njihovu besplatnu liniju.

Najčešće se, navode, prijavljuje nasilje u porodici.

“Od početka 2021. godine ‘plavom telefonup je upućeno 20 poziva koji se tiču teme zlostavljanja i nasilja, a imali smo i jednu prijavu sumnje na nasilja nad djecom. Pozivaju nas djeca koja su žrtve psihičkog i fizičkog zlostavljanja u porodici ili su svjedoci nasilja koje se dešava između njihovih roditelja, ali i odrasle osobe koje znaju da neko dijete trpi nasilje i želi to da prijavi”, govore u ovom udruženju.

Navode da su dosad primili ukupno 106 anonimnih prijava sumnji na nasilje.

Znakovi koji mogu ukazivati da je dijete žrtva zlostavljanja zavise od uzrasta djeteta, intenziteta i trajanja zlostavljanja. Djeca često neće reći da trpe nasilje, ali svojim ponašanjem mogu pokazati da se nešto u njihovim životima promijenilo.

“Kada postoje tjelesni znakovi zlostavljanja kao što su modrice po tijelu, rane, ugrizi, opekotine, prelomi, polne bolesti, mnogo je lakše prepoznati da je dijete zlostavljano, ali u većini slučajeva ovakvi vidljivi znakovi ne postoje pa onda možemo donositi zaključke na osnovu njihovog ponašanja ili promjena u funkcionisanju. Mogu se javiti i intezivni osjećaji, kao što su ljutnja, anksioznost, sram, krivica, zbunjenost, depresija”, navode iz “Nove generacije”.

Dijete može da osjeća strah od fizičkog kontakta ili strah da bude s određenim ljudima.

“Znakovi koji još mogu ukazivati da dijete trpi nasilje su povučenost ili hiperaktivnot, noćne more, želi se konstantno dobro ponašati, pretjerano je poslušno, imaju nisko samopoštovanje. Kod seksualno zlostavljane djece moguća je i pojava seksualiziranog ponašanja odnosno može se javiti neuobičajan inters za svoje ili tuđe genitalije, korištenje prostih riječi i slično”, objašnjavaju iz ovog udruženja.

U “Novoj generaciji” ističu da je djeci veoma teško da govore o svome iskustvu zlostavljanja, kao i to da se mogu bojati govoriti o detaljima zlostavljanja jer im zlostavljači prijete ili misle da će, ukoliko nekome kažu, izdati osobu (u slučajevima kada je zlostavljač bliska osoba djetetu).

“Svaki put kada dijete govori o zlostavljanju, ono ponovo proživljava sve ono ošto je proživilo i za vrijeme zlostavljanja. Zato je važno da djetetu, kada se povjeri odrasloj osobi, pokažemo da mu vjerujmo i da ga ne osuđujemo bez obzira na okolnosti. Važno je da dijete zna da ga nema niko pravo zlostavljati i da ono nikada nije krivo za to što se dešava”, navode u Udruženju “Nova generacija”.

Izvor: Nezavisne

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: