Besplatna legalizacija objekata i bez papirologije

Potpuno besplatna legalizacija i bez papirologije biće za sva domaćinstva građena u periodu rata i post ratnom periodu do 2003. godine – poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Kako je kazao gradonačelnik Zakon koji je trenutno na snazi predviđa da se svi objekti koji su građeni do 1980. godine smatraju legalnim.

– Mi želimo da tu granicu pomjerimo na 2003. kao godinu iz koje Gradska uprava posjeduje avionski snimak, kako bismo riješili problem nelegalnih objekata na području grada, koji su izgrađeni u periodu proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata i post ratnom periodu – rekao je gradonačelnika.

On je istakao da će se uputiti i inicijativa da naknada za uređenje građevinskog zemljišta bude besplatna, što će za 70 odsto smanjiti cijenu građevinske dozvole.

– Imajući u vidu da se u Gradskoj upravi vodi preko 10.000 upravnih postupaka legalizacije bespravno izgrađenih objekata, izmjenom ovog zakona nekoliko hiljada trenutno aktivnih zahtjeva bi se moglo rješavati kroz postupak izdavanja rješenja o legalnosti. Tako će Banja Luka postati prvi grad u regionu koji se odlučio na ovaj korak – zaključio je Stanivuković.

Naime, na jučerašenjem sastanku sa Vladom Republike Srpske Grad Banja Luka je izašao sa inicijativom za izmjenu Zakona o legalizaciji. Izmjena bi podrazumijevala izmjenu člana 8 Zakona o legalizaciji u vezi sa bespravno izgrađenim obejktima na način da se definiše da se svi individualni stambeni i stambeno – poslovni objekti bruto građevinske površine do 400 m2, osim složenih objekata u smislu Zakona o uređenju prostora i građenju, izgrađeni do kraja 2004. godine smatraju legalno izgrađenim.

Iz Odjeljenja za prostorno uređenje poručuju da osim što bi se probudio interes kod građana koji do sada nisu pristupali postupku legalizacije, a čiji su objekti građeni do 2003. godine, da podnesu zahtjeve i na taj način ozakone svoju imovinu.

Efekti bi bili višesturki, od ozakonjenja velikog broja objekata, rješavanja problema nelegalnih objekata za veliki broj građana, te i za rasterećenje postupajućih organa odnosno smanjenje broja nagomilanih predmeta.

Kako je pojašnjeno iz Odjeljenja u velikom broju slučajeva stranke nisu u mogućnosti da postupak legalizacije dovedu do kraja zbog raznih okolnosti, a prvenstveno problema neriješenih imovinsko – pravnih odnosa kao i finansijskih razloga, pa bi navedena izmjena pojednostavila postupak izdavanja rješenja o legalnosti za veći broj objekata.

– Troškovi postupka legalizacije pored naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente podrazumijevaju i troškove prikupljanja potrebne dokumentacije, izrade projekta, pretvaranja zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, rješevanja imovinsko – pravnih odnosa i sl, a što za veliki broj građana predstavlja znatan finansijski izdatak, koji bi ovom izmjenom bio znatno smanjen – pojasnili su iz Odjelje

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI