Do 10 hiljada KM za projekte omladinskih organizacija

Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport raspisalo je danas javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini, u iznosu do 10.000 KM po projektu.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu, za sufinansiranje projekata iz navedenih oblasti imaju sve organizacije registrovane, u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju, odnosno koje su upisane u Omladinski registar Grada Banja Luka, djeluju i imaju sjedište na području grada Banja Luka.

Prijava projekta na Javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka (jedna štampana i jedna elektronska verzija – CD/USB – Obrazac 2. sa Prilozima od 1. do 2.) u zatvorenoj koverti lično u Gradsku upravu, kancelariju broj 14, tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 8 do 15 časova ili preporučeno poštom na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini, iz oblasti (navedete oblast), poziv na broj 15-6-131/18, od 06.03.2018. godine i navod „Ne otvarati“.

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: